Insändare: Avskaffa inte svenskan

02.10.2022 13:13
På måndagen sade Sannfinländarna att svenska inte borde läras ut i Finland (HBL 27.9). Vi har två olika nationalspråk i Finland och svenska är ett av dem. Också vår grundlag garanterar att man måste få service på svenska. Om alla finländare lär sig svenska i skolan i framtiden får man också bättre service på det språket här.
I Sverige är finska ett minoritetsspråk liksom några andra språk. I många europeiska länder talar man många olika språk i samma land. Jag vet inte varför det finns så mycket hat mot svenskan i Finland. Om man talar svenska är det också lättare att få olika jobb i de nordiska länderna, också i Finland.
Ungefär 5,5 procent av finländarna har svenska som modersmål. Vi har firat svenska dagen i Finland sedan1908 och jag hoppas att man firar den också i framtiden!
Mika Lille, Helsingfors

ANDRA LÄSER