Klimatförändringen förstör kutarnas bon

Ännu för hundra år sedan var Östersjövikaren den sälart som det fanns mest av i Östersjön, men nu finns det en risk för att den helt försvinner från sina sydligaste utbredningsområden, meddelar WWF.

I Skärgårdshavet finns bara några hundra kvar, i Finska viken 100–200 och vid Estlands västkust cirka tusen, säger Antti Halkka som är ordförande för WWF:s sälarbetsgrupp.
Totalt finns det cirka 20 000 Östersjövikare. Det är bara tio procent av de 200 000 som fanns för hundra år sedan. Största delen av dem håller till i Bottenviken där stammen växer med cirka fem procent varje år.
– Men den växer långsammare än den borde. Om stammen vore frisk borde den årligen växa med nästan tio procent.
WWF anser att man snabbt borde göra upp ett skydds- och forskningsprogram för den sydligaste stammen.

Isen livsviktig

Klimatförändringen är det största hotet mot Östersjövikaren. Den har lett till att de för sälarna livsviktiga isarna har försvunnit i söder medan arten inte är särskilt villig att flytta, säger Halkka.
– Sälarna vandrar nog en aning, men de som förökar sig är i huvudsak stationära.
Sälen behöver isar för att kunna föröka sig. Den bygger ett bo på isen och efter att kuten har fötts borde isen finnas kvar i minst fem veckor så att honan hinner dia kuten, säger Halkka.
Enligt Halkka finns det iakttagelser om att Östersjövikaren har byggt bo på stranden eller flyttat dit med kuten då isen har smultit. Men det finns ingen dokumenterad information om att kutar som har fötts på land också har klarat sig, tillägger Halkka.
På land hotas kutarna av bland annat rävar och havsörnar.
På lång sikt är det miljögifter och alltför stor jakt som har fått stammen att minska.
– I slutet av 1920-talet dödades tusentals vikare i Skärgårdshavet och på Åland. Före det fanns det upp till 10 000 vikare där.
Miljögifterna, som kom på 1960-talet, gjorde att hälften av honorna blev icke fortplantningsdugliga på 1970 och 1980-talen.
ANDRA LÄSER