Rättelse: Ledaren 20.10.2022 om utbildning

21.10.2022 14:31
I ledaren "Satsa på utbildning över partigränser och regeringsperioder" 21.10.2022 stod felaktigt att ungefär 40 procent av de unga vuxna i Finland har avlagt högre högskoleexamen. Siffran gäller examen på högskolenivå och inbegriper alltså även lägre högskoleexamen.

ANDRA LÄSER