Vill vi ha det ekologiska kriget?

Den österrikiska armén har blivit grön. Arméerna hör till de största miljöbovarna i världen, men nu vill försvarsmakten bidra till att göra Österrike klimatneutralt.

Det österrikiska försvarsministeriets nya slagord är "ekologiskt försvar". Det betyder att den ekologiska hållbarhetsprincipen ska följas inom all verksamhet. Och får man tro försvarsministern har man redan kommit långt på den vägen.
ANDRA LÄSER