Alla studerande får plugga klimatvetenskap

Klimatförändringen angår alla, men långt ifrån alla vet vad den går ut på. Därför ska alla studerande vid universitet och yrkeshögskolor få chansen att lära sig grunderna.

Solkraftverket i spanska Sanlucar la Mayor utanför Sevilla är ett exempel på förnybar energiutvinning, en växande bransch på grund av klimatutmaningen.
Peter Buchert
12.09.2016 12:39 UPPDATERAD 12.09.2016 16:22
Jubileumsfonden Sitra har tillsammans med universitetslärare och studerande utarbetat en öppen kurshelhet om klimatförändringens grunder. Med den som verktyg ska en ny generation klimatkunniga ungdomar mejslas fram i alla branscher.
– Det är en tvärvetenskaplig helhet öppen för alla och ett nytt kurskoncept för universiteten. Målet är att den ska tillämpas i alla Finlands universitet och yrkeshögskolor. Det ska ge synergier och spara på utbildningsresurser, säger professor Markku Kulmala vid Helsingfors universitet.
Kursen ges som en så kallad storskalig öppen nätkurs (MOOC), kompletterad med närundervisning. Kursen heter Ilmasto.nyt, på engelska Climate.now. Än har det inte funnits resurser att översätta den till svenska.
Den bärande tanken är att tekniken inte ensam kan lösa klimatutmaningen utan att experter inom alla branscher måste inse orsak och verkan, och ta fram olika dellösningar.
– Kursen svarar på studerandenas behov. Inom till exempel ekonomi eller konst undervisas ingenting om klimatförändringen. Målet är att alla som gått kursen förstår fenomenet och försöker bidra med lösningar inom sin egen bransch, säger Laura Riuttanen vid Helsingfors universitet som erbjuder kursen från slutet av oktober.

Vad kan klimatkursen ge en teolog eller en designer?

– Klimatförändringen är också en fråga med andliga dimensioner. Det handlar om värderingar och ansvar. Och vad designen beträffar handlar det till exempel om produkters hållbarhet, något som måste beaktas redan vid formgivningen. Var och en kan finna kopplingar till sin bransch, säger Laura Riuttanen.
Hon säger att efterfrågan har funnits en längre tid. Sedan Parisavtalet knöts i december förra året har processen fått mer fart och allt fler studerande har frågat sig vad de kan göra. Hittar de svar på frågan bör det finnas en marknad: Sitra uppskattar att marknaden för klimatsmarta lösningar når astronomiska 6 biljoner euro år 2050.

ANDRA LÄSER