Trots kriserna: Aktieägarna kan vänta sig nytt utdelningsrekord

Trots osäkra tider är det inte uteslutet att börsbolagen sätter nytt rekord i vinstutdelning i vår. Överlag är bolagen i god form och behöver inte hålla pengarna för sig själva, säger aktiestrategen Jukka Oksaharju. 

Nordnets aktiestrateg Jukka Oksaharju påminner om att aktier är det tillgångsslag som bäst står emot inflation. Det är en orsak till att pengarna hållits kvar på börsen.
Patrik Haraldpatrik.harald@hbl.fi
23.01.2023 05:01 UPPDATERAD 23.01.2023 07:39
Under veckan som kommer kör börsbolagens rapportsäsong i gång med full fart. Då får vi också veta hur mycket av fjolårsvinsten de planerar dela ut till sina aktieägare.
I fjol gav Helsingforsbörsens bolag tillsammans mer än 14 miljarder euro till ägarna, vilket var nytt rekord. Trots att vi närmar oss en lågkonjunktur är det inte uteslutet att vi får se nya utdelningsrekord i vår. Det säger Nordnets aktiestrateg Jukka Oksaharju.
– De finländska börsbolagens resultatutveckling har varit överraskande positiv med tanke på inbromsningen i ekonomin, stigande räntor och att vi har den högsta inflationen på 40 år.

ANDRA LÄSER