Unga nordbor super mindre än tidigare

Minderåriga ungdomar i de nordiska länderna dricker allt mindre alkohol jämfört med situationen för 10-15 år sedan. Finländska ungdomar dricker näst mest i Norden, visar en ny rapport av Nordens välfärdscenter.

Minderåriga ungdomar i de nordiska länderna dricker allt mindre alkohol jämfört med situationen för 10-15 år sedan, visar en ny rapport från Nordens välfärdscenter.
07.03.2019 13:02 UPPDATERAD 08.03.2019 09:52
Allt fler 15-åringar har aldrig smakat på alkohol, visar rapporten. Till exempel i Sverige har andelen 15-åringar som druckit alkohol halverats under de senaste tio åren och ligger nu på cirka 40 procent.
– Ungdomarna dricker mer sällan, och alkoholmängderna är mindre jämfört med situationen för 10-15 år sedan, säger forskaren Yaira Obstbaum-Federley i ett pressmeddelande.
Dryckesvanorna i de nordiska länderna följer olika mönster. Minst dricker ungdomarna på Island och mest i Danmark.
– På Island har nedgången i alkoholkonsumtionen varit markant jämfört med alla nordiska länder. Danmark däremot är det enda nordiska land där alkoholkonsumtionen bland unga fortfarande ligger över medelvärdet i Europa, säger Obstbaum-Federley.
Teorin om att cannabis skulle ha ersatt alkohol verkar inte stämma, anser forskarna. Cannabis är snarare ett komplement till alkohol, majoriteten av dem som använder cannabis använder också alkohol, uppger Nordens välfärdscenter.
– Dagens unga är på många sätt skötsamma och förnuftiga. De värdesätter till exempel skolan och dricker och röker mindre. Samtidigt som alkoholmissbruket minskar har allt fler ungdomar symtom av bland annat stress, ångest och sömnsvårigheter.
Rapporten bygger på en genomgång av över 400 studier om ungdomars dryckesvanor i Norden och den har utformats i tätt samarbete med en expertgrupp av nordiska forskare.

ANDRA LÄSER