460 svenskspråkiga Helsingforsettor börjar skolan på tisdag – i Botby får eleverna bänka sig i tillfälliga klassrum

Botby grundskola saneras. Förskolan och klasserna 1-6 flyttar till paviljonger, skolans lokaler används fortsättningsvis av klasserna 7-9.Bild: HBL-arkiv/Cata Portin

På tisdag får Helsingfors 460 nya svenskspråkiga skolelever när förstaklassarna bänkar sig för sin allra första termin. I många skolor präglas läsåret av nya utrymmen, eller som i Botby grundskolas fall, av tillfälliga klassrum.