Livets betydelse är livet

Människosläktens skyldighet är att ordna förhållandena här på jorden så, att alla hade det så gott och väl som möjligt.

Det verkar inte trovärdigt att utgå ifrån tanken att i stället för ett lyckligt och demokratiskt samhälle på jorden skall man förvänta sig de dödas uppståndelse och ett evigt liv i den efter domedagen tillkommande av Gud styrda världen. Så skriver Peter Elg 3.9.
Skriftställaren Johann Wolfgang von Goethe har svaret till detta: Livets betydelse är själva livet.
Man frågar sig varför Skaparen skulle ha frambringat jorden med alla sina resurser och förutsättningar för liv just här på jorden, och genom evolutionen presterat till och med en så högt utvecklad varelse som människan, om huvudmeningen till dess lycka och välgång vore ett tillstånd först efter döden? Att huvudsyftet vore något som vi ingenting vet närmare om? Jag tror att vi är många som inte kan tolka Bibeln på det sättet.
Människosläktens skyldighet är nog att ordna förhållandena här på jorden så, att alla hade det så gott och väl som möjligt. Det har redan verkställts till en ganska hög grad, men i rätt så olikvärdigt omfång än det som vore skäligt med tanke på världens hela befolkning. Brister förekommer alltså fortfarande. Det viktigaste är, att folken kan upprätthålla fred och sämja i stället för att gå krig och våldsamheter till mötes.

Harry Blässar

generalkonsul, Helsingfors

ANDRA LÄSER