"Kaffepriset på världsmarknaden har nästan fördubblats på ett år"

Som en stor vän av kaffe har Sissi Ehrström noterat prishöjningen på kaffe. En av hennes favoritsorter har stigit i pris från fem till sju euro. Sommarens köldknäpp i Brasilien syns nu i butikshyllorna i Finland.

Som en stor vän av kaffe har Sissi Ehrström noterat prishöjningen på kaffe. En av hennes favoritsorter har stigit i pris från fem till sju euro. – Det är en ganska stor procentuell skillnad, säger hon.
Annica Lindström
03.12.2021 05:00 UPPDATERAD 03.12.2021 09:40
Finländarna är kända för att dricka stora mängder kaffe. Men den som vill dricka kaffe i framtiden kan förbereda sig på att betala mera än hittills.
Anledningen är att världens största kaffeproducent Brasilien drabbades av en köldknäpp sommaren 2021. Frosten förstörde i praktiken 10-15 procent av den kommande kaffeskörden.
Priset på råkaffet steg direkt. Läget har inte heller underlättats av skriande brist på fraktcontainrar som uppstod när världshandeln kom i gång efter den värsta pandemisvackan. Dessutom har gödselpriserna stigit.
– Kaffepriset på världsmarknaden har nästan fördubblats under det senaste året, säger Pauligs inköpschef András Koroknay-Pál.
Över hälften av Pauligs kaffe kommer från just Brasilien.
Priset på finländarnas favoritkaffe närmar sig sex euro i många butiker.

Dyrare i butiken

Nu syns prishöjningen på butikshyllorna i Finland.
Sissi Ehrström letar efter sitt favoritkaffe med ljus och lykta i flera affärer. Men det är slut. Som en stor vän av kaffe har prishöjningen inte gått obemärkt förbi. En av hennes favoritsorter har stigit i pris från fem euro till sju euro.
– Det är en ganska stor ökning. Men jag vill att kaffet håller en hög kvalitet och att jag kan njuta av det, säger hon.
Koroknay-Pál vill inte kommentera prissättningen för konsumenterna eftersom det är handeln och kaféerna som sätter priserna men han manar till lugn.
– Historiskt sett har kaffepriserna sällan stannat på så här höga nivåer på världsmarknaden. När vi varit på de här nivåerna har de berott på något problem inom produktionskedjan. På längre sikt lättar det säkert. När Brasilien drabbades av frost för 25 år sedan var priserna ännu högre.
Assi Weber handlade kaffe tillsammans med Andreas Weber. Assi Weber konstaterar att hon är villig att betala mera för kaffet om pengarna hamnar i kaffeodlarnas fickor.

Känsligt för extremväder

Koroknay-Pál konstaterar att kaffeodling är mycket känsligt för extremväder som klimatförändringen innebär.
– Om temperaturen stiger med närmare 2,0 grader kommer odlingsområdet som lämpar sig för kaffeodling att halveras under de kommande 25 åren.
Att kaffepriset stigit på världsmarknaden ser han ändå inte som ett stort problem.
– Ett högre pris på världsmarknaden betyder också ett högre pris för odlarna och att arbetet att odla kaffe lockar nya odlare. Vi behöver mera hållbar odling för att mätta den ökade globala efterfrågan.
Koroknay-Pál konstaterar att efterfrågan på kaffe inte försvunnit någonstans utan att den snarare ökar, framför allt i Asien.
– När jobbet flyttar hem dricker man precis lika mycket kaffe som på jobbet.

ANDRA LÄSER