Vad skulle Tove Jansson säga om Moomin Characters planer i Lappviken?

Med planerna är bolaget med om att skrota Lappvikens långa tradition för arbete inom psykisk hälsa och för de kulturella värdena där.

Det arv som uppstått genom muminfigurer och muminberättelser, skapade av Tove Jansson, bevakas nu av Moomin Characters Ltd och den yngre generationen. Detta företag samt Mumin-varumärket känner man till överallt och bra så. Företaget deltar nu stort i planeringen av den framtida funktionen av Lappvikens sjukhusområde i Helsingfors. Helsingfors stad ordnade en idétävling för planeringen av sjukhusområdet och, lite överraskande, vann Lapinlahden kevät–förslaget.
Det vinnande förslaget kommer från NREP, ett internationellt fastighetsbolag, som har som huvudsyfte att sälja, köpa och hyra ut fastigheter och därmed göra mera vinst för sina ägare. Bolaget har sina rötter i Luxemburg, inte en helt överraskande uppgift. Planen är att bygga ett hotell, två bostadsfastigheter samt renovera de gamla fastigheterna på området.
Moomin Characters planerar att flytta in i huvudbyggnaden och således bli den största användaren där. Företaget planerar att i dessa faciliteter placera sina egna funktioner såsom Förlaget, sitt kontor, en bokaffär, skapa kulturevenemang där samt ett Tove Jansson-hemmuseum. Övriga lokaler skulle hyras ut som arbetsutrymmen för aktörer inom kulturverksamheten. Moomin Characters har i dag fina lokaler på Sundholmen i Gräsviken.
Jag har förstått att företaget har som målsättning att respektera den värdegrund som Tove Jansson skapade kring gemenskap att ta hand om andra människor, godkänna de lite annorlunda, stöda sina medmänniskor och även uppmuntra och se hur viktigt det är för dem som strävar, ofta lite rädda, mot det goda. Muminberättelserna har under alla dessa år bearbetat såväl barnens som vuxnas åsikt om rättvisa, om att stöda sina medmänniskor och det vad respekt betyder i vår gemensamma värld.
Det är därför det känns så märkligt och motstridigt att Moomin Characters är med i Lapinlahden kevät-planen. Företaget vill ha största delen av lokalerna i huvudbyggnaden som har använts från 1841 just som en miljö för gemenskap och med funktioner med syfte att ta hand om andra medmänniskor. Har företagets ledning tänkt igenom vad den är på väg att göra eller har den slängt bort arvet och det Jansson ville med sina Muminberättelser? Strävar bolaget enbart efter att göra ännu större vinster än i dag genom nya lokaler på det mest värdefulla området i Helsingfors? Med dessa planer är bolaget med om att skrota Lappvikens långa tradition för arbete inom psykisk hälsa och för de kulturella värdena där.
Detta fridfulla område, mitt i det natursköna parkområdet, har en lugnande effekt som gör det möjligt att bli frisk från psykisk ohälsa – såsom den haft under närmare två århundraden. Detta har skett tack vare Helsingfors stads tidigare beslut samt genom de olika välfärds- och kulturföreningarnas, småföretagarnas och helsingforsarnas värdefulla arbete. Vill Moomin Characters faktiskt vara med om att begrava allt detta?
Det vore mer naturligt om företaget kunde vara med i förslaget som lagts fram av Lapinlahti 360 där man befrämjar idén om Janssons hemmuseum. Det skulle vara i enlighet med andan och gemenskapssyftet som råder på området. Den planerade, omfattande affärsverksamheten med bland annat muminbutik i hotellet skulle locka massor av turister och muminfans till området. Det vore skadligt för planerna för Lapinlahti 360:s målsättning. Det skulle innebära att även friden på de bredvidliggande begravningsplatserna skulle äventyras på grund av den smala infartsgatan till området.
Då man i slutskedet helt överraskande drog bort Y-säätiös idé, betydde det att Lapinlahti 360 inte hade någon som helst möjlighet eller tid att utreda en ny plan för att finansiera sin idé. Vad hände?
Nu när vi under denna coronatid fått en klar bild av vad gemenskap betyder borde vi värdesätta också alla de möjligheter vi har att kunna främja det mentala förberedande hälsoarbetet i en naturlig omgivning och föra denna sak vidare i Helsingfors.
Detta betyder att den enda chansen är att ge tillräckligt med tid för Lapinlahti 360 att komma med ett nytt förslag. Jag tror att Tove Jansson skulle vara av samma åsikt som jag.

Marjatta Vesterinen,

socionom yh, Borgå

ANDRA LÄSER