"Företagshälsovårdskoncern extra viktig för svenskspråkiga kommuner"

Pirkka-Petri Lebedeff, ledande jurist på Kommunförbundet, hoppas på stort intresse för att delta i planeringen av en nationell företagshälsovårdskoncern för kommunsektorn.

SPT-Anna Back
15.08.2018 22:55
Syftet med koncernprojektet är att utveckla den offentliga företagshälsovården så att den kan utmana den privata företagshälsovården. Enligt Pirkka-Petri Lebedeff ska man diskutera bland annat moderbolagets uppgift och kedjestyrningen.
Moderbolaget skulle ägas av dotterbolagen eller rättare sagt deras ägare – kommuner och samkommuner.

Hur stor del av vårdkakan handlar detta om, Pirkka-Petri Lebedeff?

– Enligt Arbetshälsoinstitutets utredning från slutet av i fjol stod kommunernas frivilliga sjuk- och hälsovårdstjänster för 9 procent av marknaden.

Är det inte ont om tid om detta ska vara klart till årsskiftet?

– Det är målet och står i lagen.

Hur stort är intresset bland svenskspråkiga kommuner?

– Jag kan inte ge några detaljer men jag hoppas de svenskspråkiga områdena deltar aktivt, eftersom jag har förstått att deras tjänster överlag är mer utsatta än på finskspråkiga områden.

Vad menar du, språkligt eller geografiskt?

– Båda faktorerna spelar in. Det handlar om tillgängligheten till tjänster, och att hitta aktörer som kan ge service på svenska. Har man en riksomfattande verksamhet finns det resurser på svenska.

Kan man genom kedjestyrningen göra upp regler för när svenska kan förutsättas?

– Det kan jag inte uttala mig om, sådant ska diskuteras.
De kommuner, städer och sjukvårdsdistrikt som vill delta i projektet ska anmäla sitt intresse så snabbt som möjligt. Den 31 augusti diskuteras förvaltningsstrukturen på Kevas kontor i Helsingfors. Projektet presenteras närmare på Kommunmarknaden den 13 september.

Detta handlar det om

Kommunens lagstadgade skyldighet att vid behov ordna förebyggande företagshälsovård för andra än de kommunalt anställda ska enligt planerna tas över av landskapen.
Kommunen eller samkommunen och deras dotterbolag kan i egenskap av arbetsgivare trots det fortsätta att producera heltäckande företagshälsovårdstjänster för sina anställda, precis som andra arbetsgivare.
Enligt kommunallagen ska företagshälsovårdens sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster, vars ordnande är frivilligt för kommunerna, bolagiseras eller upphöra senast den 1 januari nästa år.
För att inte enskilda kommuner ska behöva bolagisera sin verksamhet ensamma har offentliga sektorns arbetspensionsförsäkrare Keva, Kommunförbundet och vissa städer, kommuner och sjukvårdsdistrikt startat ett projekt för att utreda om det finns intresse för att bilda en gemensam, riksomfattande företagshälsovårdskoncern.

ANDRA LÄSER