Henriksson beredd att se på lagen kring gästkrigare i Rysslands led

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) är beredd att se på vad man kan göra åt gästkrigare som deltar i anfallskrig i Ryssland led. För tillfället är lagen tydligare då det gäller terroristgrupper.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).
Frågan om gästkrigare lades fram i riksdagen, där riksdagsledamot Sebastian Tynkkynen (Sannf) sade att han lämnat in en motion om att kriminalisera deltagandet också i krigshandlingar som det internationella samfundet fördömer.
– Tyvärr finns det ofosterländska människor som åkt för att kriga i Rysslands led. Riksdagen har kriminaliserat gästkrigande hos terroriströrelser, men för tillfället är det möjligt att delta i Rysslands anfall ostraffat, säger Tynkkynen.
Han hänvisar till professorn i straffrätt Kimmo Nuotio, som tidigare kommenterat de personer som deltagit i ryskledda strider i östra Ukraina. Nuotio bedömde då att också de här personerna kan utgöra en säkerhetsrisk då de återvänder, och sade till Yle att det kan finnas en lucka i lagstiftningen.
Att vara gästkrigare är inte olagligt i sig, men nog om det handlar om terrorism. En gästkrigare kan också göra sig skyldig till krigsbrott, men de är notoriskt svåra att bevisa.
Tynkkynens motion innehåller en formulering om att delta i krig för en sådan stat, vars krigshandling "på ett uppenbart sätt" går emot en resolution av antingen FN:s säkerhetsråd eller av två tredjedelar av FN:s generalförsamling.
Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) säger att det är en fråga man måste fördjupa sig i.
– Det här är en sådan slags fråga det lönar sig att se närmare på, och utvärdera om vi har en lucka i lagstiftningen, sade Henriksson på riksdagens frågetimme.
– Alldeles klart är att vi som människor inte kan acceptera att någon i det här läget strider i Rysslands led, i det här fruktansvärda kriget, där det också är uppenbart att det skett krigsbrott, säger Henriksson.
Hon betonar vikten av att krigsbrotten utreds.
– Och vi återkommer till den här motionen, svarar Henriksson till Tynkkynen.
ANDRA LÄSER