Grönt ljus för ändrad grundlag – med ett undantag

Grundlagsutskottet har behandlat den grundlagsändring som krävs för att klubba igenom de civila och militära underrättelselagarna.

Grundlagsutskottet ger grönt ljus för ändrad grundlag, men kräver tydligare formuleringar om när brevhemligheten får brytas.
Sylvia Bjon
21.09.2018 17:01 UPPDATERAD 21.09.2018 18:42
Enligt utskottet kan grundlagen ändras nästan på det sätt som regeringen föreslog, med undantag för en formulering.
Grundlagsändringen gäller skyddet av privatlivet och meddelandehemligheten, eller brevhemligheten som det kan kallas till vardags.
Regeringen har föreslagit att meddelandehemligheten ska kunna brytas av flera orsaker än tidigare, och man vill lägga till att det också kan gälla för att skaffa information om militär aktivitet eller annan aktivitet "som allvarligt hotar landets säkerhet".
Den formuleringen ger grundlagsutskottet grönt ljus för, men däremot inte för den som gäller i hur tidigt skede spaningen i privata meddelanden får ske.
Regeringen hade föreslagit att det skulle kunna ske redan i ett preventivt skede – för ”bekämpning av brott” i stället för vid ”utredning av brott”, med grundlagsutskottet anser att det krävs mer utredningar för att kunna göra en sådan förändring.
Utskottet föreslår att man behåller den gamla formuleringen – utredning av brott – tills man gjort en mer omsorgsfull beredning kring vad förändringen innebär.

Kan ske brådskande

Grundlagsutskottet gav i övrigt enhälligt grönt ljus för ändringen i grundlagens paragraf 10, och ser dessutom inga hinder för att grundlagsändringen skulle kunna ske i brådskande ordning.
För att förklara den brådskande krävs ändå en fem sjättedelars majoritet i riksdagen.
I vanliga fall ska en grundlagsändring godkännas av två riksdagar i följd. Följande riksdagsval är om bara sju månader.

ANDRA LÄSER