Att höja lönerna måste få kosta

I och med social- och hälsovårdsreformen övergår ungefär 170 000 kommunalt anställda som gamla arbetstagare till de nya välfärdsområdena. Välfärdsområdena består av både stora och små kommuner, utom Helsingfors som bildar ett eget område. Därför är lönerna för samma arbete inte alltid desamma. Lönerna måste såväl harmoniseras som höjas på sikt. Det är redan nu svårt att rekrytera och behålla personal inom social- och hälsovården. Om två socialarbetare inom samma välfärdsområde har olika löner motiverar det inte socialarbetaren med lägre lön att stanna kvar.
Välfärdsområdena borde även samarbeta i lönefrågor, men inte så att det leder till kartellbildning eller dylikt. Social- och hälsovårdsbranschen är fortfarande en kvinnodominerad bransch. En höjning av lönerna skulle även locka flera män till branschen. Hur det ska genomföras utan att höja skatter eller avgifter av skattenatur är en svår fråga. En diskussion om hur de stigande kostnaderna ska täckas borde kunna föras. Att höja lönerna kommer att och måste få kosta. Det får vi inte blunda för.

Carola Bäckström,

Vanda

ANDRA LÄSER