Finland och Sverige köper nya gevär

Värdet på upphandlingen är cirka tio miljoner euro.

Försvarsminister Antti Kaikkonen (C) har befullmäktigat Försvarsmakten att upphandla ett nytt gevärssystem.
Försvarsmakten upphandlar nya gevärssystem i samarbete med Sverige. Försvarsminister Antti Kaikkonen (C) har befullmäktigat Försvarsmakten att upphandla ett nytt gevärssystem i samarbete med vapentillverkaren Sako.
Upphandlingskontraktet omfattar prickskyttegevär och gevär för infanterigruppernas stödskyttar. Avtalet omfattar också underhåll, utbildning och leverans av reservdelar. De första vapnen levereras till försvarsmakten nästa år.
Försvarsminister Kaikkonen har också gett en fullmakt som möjliggör en gemensam upphandling av gevär för Finland och Sverige. Värdet på upphandlingen är cirka tio miljoner euro.
Kontraktet innehåller en reservering för det finska försvarets tilläggsupphandling på högst 525 miljoner euro. Sveriges tilläggsupphandling ska preciseras senare.
Upphandlingarna ingår i utvecklingsprogrammet för markförsvaret. De nya gevären ska bland annat förbättra infanteritruppernas mörkerstridsförmåga.

ANDRA LÄSER