Tusen Kesko-anställda marscherade ut i protest

De anställda vid affärskedjan Keskos centrallager i Vanda vädrade sitt missnöje mot inställda lönediskussioner på fredagen. 

Huvudförtroendeman Mikko Ruokonen tillsammans med servicefacket Pams ordförande Annika Rönni-Sällinen utanför Keskos centrallager, som de anställda marscherade ut från på fredagen. 
Fredrik Häggmanfredrik.haggman@hbl.fi
11.11.2022 13:44
Ledsamhet, besvikelse, irritation och ilska. Så beskriver huvudförtroendemannen Mikko Ruokonen stämningen på Keskos centrallager i Vanda på fredagen. 
Vid lunchtid lämnade över tusen lageranställda sina arbetsuppgifter i protest mot att förhandlingarna om lönerna har strandat. Demonstrationen pågick i två timmar. 
– Orsaken är att arbetsgivaren inte vill sätta sig och förhandla, trots att de har lovat att göra det. Det har upprört många, säger Ruokonen när HBL ringer upp. 
Det var i tisdags som Finsk Handel beslutade att inte inleda förhandlingar om löneförhöjningar i slutet av året, som planerat. I stället ska regelrätta kollektivsförhandlingar inledas i början av januari. 
Beslutet fick servicefacket Pam att ilskna till. I samband med kollektivavtalsförhandlingarna i februari  enades parterna om att inleda årets andra löneförhandlingsrunda före den 15 december i samband med kollektivavtalsförhandlingarna i februari. 
Finsk Handels motivering till beslutet är att man måste vänta på den exporterande industrin blir klar med sina förhandlingar. Exportföretagens löneförhöjningar brukar bli riktmärke för andra branscher, eftersom man inte vill att den internationella konkurrenskraften påverkas. 
”Den finska konkurrenskraften har inte återhämtat sig efter finanskrisen 2008. Därför är det väldigt viktigt att servicebranschen och handeln inte höjer lönerna mer än exportföretagen”. 
Mikko Ruokonen ger inte mycket för argumentationen. 
– Exportindustrins konkurrenskraft borde inte spela någon roll då vi har kommit överens om att förhandla inom en viss tid. Samtidigt som folk knappt har råd med mat och normala levnadskostnader gör handelsföretag som Kesko rekordvinster. Vi kräver en förstärkning av vår köpkraft, för folk har inga buffertar, säger Ruokonen. 

ANDRA LÄSER