In med invandrarna!

"Nummer två på Populistpartiets agenda är att radikalt minska alkoholkonsumtionen. (...) Familjevåldet minskar och kvinnor och barn mår bättre – också trivseln för invandrare från kulturer som inte är vana vid alkohol ökar. Populistpartiet inför tvångsvård av alkoholister. Ett totalförbud är tråkigt, men temporärt. Med tio års mellanrum görs tester för att se om finländaren äntligen arabiserats." Tapani Ritamäkis visioner om ett nytt parti.

Redan länge har jag funderat på att grunda ett parti, ett populistparti. Nu är det dags att testa med HBL:s läsare. Finns det gehör för följande?
Alla partier behöver en slogan, men de flesta i bruk är inte alls politiska absurt nog. Saat mitä tilaat. Vadå? Det betyder ju ingenting. ”In med invandrarna, ut med sannfinländarna!” ska det nya populistpartiets slogan lyda. Det säger vad partiet arbetar för och vad som bär emot.
Finland som upplevt ekonomisk utvandring och dragit nytta av den förstår och välkomnar folk som gör samma sak som finländarna gjort med stor framgång för sig själva och de länder de åkt till.
Finländare har flytt krig, därför inser vi hur viktigt det är med öppna gränser. Mitt populistparti vill att Finland bedriver Nordens mest flykting- och invandrarvänliga politik. När en flyende irakier i Malmö berättar att han är på väg till Finland för att han hört så mycket gott om landet då jublar ordförande Jorma Ollila tillsammans med sin kommitté som grundats för att varumärkesbygga Finland.
Finland med sin åldrande befolkning behöver invandrare. Folk som vill skapa sig en framtid i ett fredligt land – finns det nåt mer fundamentalt mänskligt? Därför har Populistpartiet som främst på agendan att främja invandring i alla former, men också sätta invandrarna och flyktingarna i jobb omedelbart då de är arbetsföra.
Nummer två på Populistpartiets agenda är att radikalt minska alkoholkonsumtionen. Absolut stopp för all alkoholimport (från Estland får man i framtiden hämta bara handarbeten). Dessutom införsel av alkoholkvoter. Inget skrockande om förbudslagen, den här gången gör vi det smartare. Familjevåldet minskar och kvinnor och barn mår bättre – också trivseln för invandrare från kulturer som inte är vana vid alkohol ökar. Populistpartiet inför tvångsvård av alkoholister. Ett totalförbud är tråkigt, men temporärt. Med tio års mellanrum görs tester för att se om finländaren äntligen arabiserats.
Populistpartiets tredje viktiga punkt är att befrämja svenskan. Sannfinländarna pratar om tvångssvenska. På det svarar Populistpartiet: Saat mitä tilaat! Målet på lång sikt är att göra hela befolkningen till finlandssvenskar. Vi fördjupar försvarssamarbetet med Sverige och senast 2030 har vi en gemensam armé. 2060 ingår vi i en personalunion med Sverige, men den här gången är det vi som bestämmer. Det är ok för svenskarna för de vet att vi kände oss kränkta mellan år 1150 och 1809.
Populistpartiets utrikespolitik främjar ett Natomedlemskap. Men villkoret är att Ryssland ansluter sig samtidigt som vi.
I riksdagen kommer Populistpartiet att söka allians med De gröna och SFP – De grönas energipolitik blir också Populistpartiets med en kanske lite mindre hysterisk inställning till kärnkraft. SFP:s humana linje i invandrar- och flyktingfrågor gör samarbetet med Populistpartiet enkelt. Populistpartiet är till och med berett att göra riksdagens skärptaste och mest sympatiska politiker Anna-Maja Henriksson till hedersmedlem vid sidan om Sunniva Drake.

Skribenten är förläggare

ANDRA LÄSER