Presidenten om säkerhetsläget: Vi kan vara eniga om att situationen är allvarlig

Det allt spändare säkerhetspolitiska läget var ett centralt tema i president Sauli Niinistös nyårstal. – Suverän jämlikhet mellan alla stater är en grundläggande princip som alla bör respektera, sade Niinistö med hänvisning till ryska krav. Men han är också oroad över att diskussionen kring pandemin i Finland lett till splittring.

President Sauli Niinistö sade i sitt tal att han förstår frustrationen över bakslag under pandemin. – Men viruset bryr sig inte om vår trötthet eller våra känslor.
Pandemi och stormaktspolitik. Det var teman i det tal som president Sauli Niinistö inledde år 2022 med.
Båda två kan ses som högaktuella frågor. Coronapandemin går in på sitt tredje år, samtidigt som konflikten kring Ukrainas gränser fördjupas och Rysslands president Vladimir Putin nyligen framfört krav på löfte från Nato om att försvarsalliansen inte utvidgar österut.
– Med tanke på säkerheten i Europa har stämningarna skärpts. Förändringen har varit snabb, sade Niinistö.
Han betonade, med viss bestämdhet, att de krav som Ryssland framfört till Nato och Förenta staterna tidigare i december står i strid med den europeiska säkerhetsordningen.
– Intressesfärer hör inte till 2020-talet. Suverän jämlikhet mellan alla stater är en grundläggande princip som alla bör respektera.
Niinistö sade att dialog och besinning är vägarna framåt, och att de ryska kraven har besvarats med just erbjudanden om dialog, bland annat från Finlands sida. Niinistö har bland annat samtalat med Vladimir Putin och USA:s Joe Biden.
Presidenten påpekade att Ryssland har lagt fram sin "utmaning" till Förenta Staterna och Nato – även om den handlar om Europa – och efterlyste en aktivare roll från EU:s sida. Han lyfte fram att också Finlands och Sveriges suveränitet har ifrågasatts, från håll utanför unionen.
– Talar man om oss utan oss?

Fritt ansöka om Natomedlemskap

Vad gäller det säkerhetspolitiska läget sade Sauli Niinistö att "vi kan vara eniga om att situationen är allvarlig".
Med anledning av vapenskramlet och de ryska uttalandena har Finlands hållning till Nato igen diskuterats. Det finns de som har efterlyst ett tydligare ställningstagande också från presidentens sida.
Niinistö uttalade sig ändå inte om sin syn på ett eventuellt medlemskap i försvarsalliansen, men upprepade:
– Låt mig konstatera än en gång: Till Finlands rörelsefrihet och valmöjligheter hör också möjligheten att alliera sig militärt och ansöka om medlemskap i Nato, om vi själva så beslutar. Nato driver en så kallad öppet hus-politik, och att den fortsätter har upprepade gånger bekräftats för Finland också offentligt.
Han önskade att den säkerhetspolitiska diskussionen i Finland inte leder till "en uppslitande tvist", vilket kan ses som en hänvisning till att det inte råder konsensus på politiskt håll i Finland om ett medlemskap.

Manade till uthållighet i pandemin

Vad gäller coronapandemin sade Sauli Niinistö att sjukdomen visat sig vara en ihärdig och listig motståndare.
– Två vaccinationer och covidintyget gav oss en känsla av trygghet, men den försvagades med tiden.
Frustration över bakslagen är förståelig, menade han, men manade till seghet och uthållighet.
Någon kanske tycker att risken inte är så stor för just honom eller henne, sade Niinistö, men påpekade att "ingen tar risken bara för sin egen del".
– Och ingen vet på förhand vad den egna smittkedjan kan leda till.
Presidenten lyfte också en oro för ett hårdare diskussionsklimat kring pandemin. Då viruset 2020 var en gemensam fiende finländarna kämpade emot, ser han nu att åsikterna har "börjat visa sig som osämja och illvilja".
– Det vore beklagligt om den faktor som förenar, skyddet av vår hälsa, blir källan till tvister och gräl.
Niinistö nämnde också kort klimatförändringen, och förde fram vikten av att lyssna på de unga.
– Aktivitet är alltid tecken på en levande gnista.
Ungdomarna har enligt honom prövats hårt av pandemin, som har "berövat dem en orimligt stor del av livet".
Här kan du läsa presidentens tal i sin helhet:
Republikens president Sauli Niinistös nyårstal den 1 januari 2022
ANDRA LÄSER