Insändare: SFP godkänner inte chockhöjningar av klientavgifterna i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt

21.11.2022 17:17
I Västra Nylands välfärdsområde pågår just nu förhandlingar om budgeten för 2023. Budgeten är historisk eftersom den utarbetas för första gången. Budgetarbetet präglas av målsättningen att trygga servicen och verksamheten i brytningsskedet, när ansvaret för servicen övergår från kommunerna till välfärdsområdena.
Välfärdsområdet måste också balansera sin ekonomi inom tre år och det gör budgetarbetet knepigt, eftersom det fortfarande finns stor osäkerhet om välfärdsområdets finansiering räcker till att täcka utgifterna. Servicebehovet ökar i takt med att den äldre befolkningen ökar och ökar gör då också utgifterna.
Den enda inkomstkällan välfärdsområdet har beslutanderätt över är klientavgifterna och nivån på avgifterna skapar nu mycket diskussion. Västra Nyland ska, så som andra välfärdsområden, harmonisera avgifterna, det vill säga att vården ska kosta lika mycket för alla i hela välfärdsområdet. Tjänsteinnehavarna föreslår att klientavgifterna ska höjas till lagens högsta nivå på en gång. I praktiken skulle det här öka speciellt Esbo-, Grankulla- och Kyrkslättsbornas klientavgifter. Andra kommuner har redan haft den maximala nivån på sina avgifter.
Frågan är inte enkel, men inom SFP anser vi att det är oskäligt att chockhöja avgifterna. Vi tar hemvården som exempel. För en Grankullabo i ett enpersonshushåll med en bruttoinkomst på 2 000 euro betyder höjningen att avgiften stiger från 140 till 365 euro, för 20 timmar hemvård per månad. I Esbo och Kyrkslätt stiger motsvarande höjning från 196 till 365 euro.
Vi vill att man i samband med budgetförhandlingarna kan nå en lösning där höjningen av klientavgifterna inom hemvården inte sker enligt tjänsteinnehavarnas bottenförslag. En justering av avgifterna måste göras, men SFP vill att den ska ske stegvis. Vi talar om ett slags trappstegsmodell, där höjningen skulle spjälkas upp i mindre delar över tid så att klienterna hinner anpassa sig till de nya avgiftsnivåerna. Samtidigt måste vi se till att välfärdsområdet uppfyller lagens krav om jämlik behandling av sina invånare. Alla invånare i hela området ska ha samma prislapp för vården.
Nu är det viktigt att vi får en trygg överföring av tjänsterna till välfärdsområdet. Vi måste också vinna invånarnas förtroende. Ingen invånare i Västra Nyland ska behöva uppleva en orimlig ökning i vårdkostnaderna nästa år.
Henrik Wickström, fullmäktigegruppens ordförande (SFP)
Karin Cederlöf, vice gruppordförande (SFP)
Nina af Hällström, vice gruppordförande (SFP)

ANDRA LÄSER