Stora Enso vill sälja fyra pappersbruk

Stora Enso undersöker möjligheterna att sälja fyra av sina pappersfabriker, bland dem Anjala i Finland. Någon tidtabell för försäljningen har företaget inte slagit fast.

Om ingen köpare hittas fortsätter Stora Enso att driva fabrikerna, försäkrar bolaget.
Papper är inte längre ett strategiskt tillväxtområde för Stora Enso och därför vill skogsjätten nu sälja fabrikerna i Anjala i Finland, Hylte och Nymölla i Sverige samt Maxau i Tyskland.
Avsikten med försäljningen är enligt bolagets pressmeddelande att fokusera på den långsiktiga tillväxtpotentialen för förnybara produkter inom förpackningar, bygglösningar och innovationer inom biomaterial.
Stora Enso vill i det här skedet inte spekulera i om det är möjligt att hitta köpare till fabrikerna.
– Processen har precis börjat, men vi ville vara öppna från början och berätta om försäljningsplanerna, säger Stora Ensos kommunikationsdirektör i Finland Satu Härkönen.
Enligt Härkönen ser Stora Enso över alla möjligheter. Fabrikerna kan säljas en och en, i par eller alla fyra till samma köpare. Om ingen köpare hittas fortsätter Stora Enso att driva fabrikerna. Arbetstagarna i Anjala eller vid de andra fabrikerna behöver inte vara oroliga för en nedläggning, försäkrar hon.
Enligt företaget är fabrikerna högkvalitativa anläggningar för pappers- och massaproduktion med stark infrastruktur och kvalificerad och erfaren personal.
”Genom att avyttra en majoritet av våra papperstillgångar kan vi öka fokus på våra definierade strategiska tillväxtområden: förnybara förpackningar, bygglösningar och innovationer inom biomaterial. Vid utvärdering av potentiella avyttringar eftersträvar vi ett nytt ägande som möjliggör en långsiktigt hållbar framtid, både för anläggningarna och för människorna som arbetar där", säger Annica Bresky, vd och koncernchef hos Stora Enso i bolagets pressmeddelande.
Försäljningsprocessen har i nuläget ingen omedelbar effekt på Stora Ensos pappersverksamhet, uppger bolaget i sitt pressmeddelande. Anläggningen i Langerbrugge i Belgien kommer att vara kvar inom koncernen.
Stora Enso har fem produktionsanläggningar för papper. Totalt sysselsätter divisionen Paper cirka 2 200 anställda. År 2021 uppgick Paper-divisionens omsättning till 1 703 miljoner euro.
ANDRA LÄSER