Gustavson ska ta Raumovarvet ur krisen

Kostnadspress och materialbrist tvingade Raumovarvet till konkursens brant i somras. Nu har en ny ledning tillsatts för att styra in företaget på rätt kurs. Det är av högt intresse för försvarsmakten som har beställt fyra nya korvetter från varvet.

Nya styrelseordföranden Stig Gustavsons mål är att Raumovarvet ska kunna leverera de fyra korvetterna till försvarsmakten enligt planerna.
Patrik Haraldpatrik.harald@hbl.fi
12.11.2022 05:00
Coronakrisen och inflationen har försatt skeppsvarvet Rauma Marine Construction (RMC) i en svår ekonomisk knipa. Pandemin har tidvis tvingat varvet att hålla stängt och hindrat utländska anställda från att återvända till sina jobb.
Samtidigt har kaoset i logistikkedjorna försenat materialleveranser. Det här har gjort att fartygsprojekten legat rejält efter tidtabellen.
Dessutom har materialkostnaderna skjutit i höjden, framför allt efter krigsutbrottet. Det gör att de beställda fartygen blir avsevärt dyrare att bygga än det fasta pris man en gång kom överens om med köparen.

ANDRA LÄSER