"Vi måste förbereda oss för en helt ny era"

Martin Ford varnar för att vi står inför en massiv förändring när jobb försvinner på grund av ny teknik och inte ens lång utbildning garanterar sysselsättning. Enligt den amerikanska författaren blir en basinkomst nödvändig – men den ska också sporra individen.

Helsingforsbesök. Efter succén med boken Rise of the robots reser Martin Ford runt i hela världen och föreläser och deltar i paneldebatter mer eller mindre på heltid. Han hoppas få se många försök med basinkomst, så att olika modeller kan utvärderas.

– Det är inte första gången det varnas för att maskinerna tar över, hittills har det alltid varit falskt larm. Nu är det annorlunda, säger Martin Ford.

Ford, som i går talade på ett seminarium som ordnades av it-tidningen Tivi, bygger sitt resonemang bland annat på det han ser i Silicon Valley.

– Där råder konsensus om att vi går mot en helt ny era. Samtidigt finns det många som är skeptiska, till exempel ekonomer som tar avstamp i historien. Jag är övertygad om att en stor förändring kommer att ske. Det är oklart när, men vi bör vara förberedda.

Dataingenjören Martin Ford blev känd för större skaror med boken Rise of the robots, som utnämndes till årets businessbok av Financial Times och McKinsey 2015. I sin bok, precis som till exempel Andrew McAfee och Erik Brynjolfsson i The second machine age, beskriver Ford en framtid där jobben inte längre behöver människor. Samma frågor är också centrala i Yuval Noah Hararis Homo Deus.

Titeln på Fords bok är ett marknadsföringstrick, medger han,

– Genast man skriver om robotar som stjäl jobben blir medierna eld och lågor.

Radiologer och hamburgare

I själva verket handlar boken och Fords budskap om en bred teknisk utveckling: automatisering, digitalisering och artificiell intelligens.

– Maskininlärning är en av de mest dramatiska drivkrafterna. Maskinerna kan i begränsad utsträckning börja tänka och lära sig, säger Ford.

Robotar som jobbar med identiska uppgifter längs löpande band har funnits i årtionden, men nu kommer robotarna som kan anpassa sig enligt behov.

– Att flytta boxar som har olika storlek och färger har hittills krävt en människa. Nu finns det robotar som kan flytta en box betydligt snabbare än en människa. Roboten blir aldrig trött eller får ont i ryggen.

De nya tekniska lösningarna påverkar både låg- och högutbildade. Man kan redan beställa sin hamburgare genom att klicka på en skärm i stället för att beställa från en människa, snart kan det också vara en maskin som steker och paketerar den. Inom vården är maskininlärning ett bra hjälpmedel för till exempel radiologer men frågan är när man kommer till en punkt där maskinen sköter hela analysen.

– Förr var maskinerna människans verktyg men nu ser vi att maskinerna ersätter människan. Man kan alltid argumentera för att utvecklingen kommer att skapa nya möjligheter, jobb som vi inte kan förutse i dag. Men ser det ut som på Google, inser man att det inte behövs så många anställda, och att de flesta inte har den kompetens som behövs för att jobba där, säger Ford.

Kapitalismen är beroende av konsumenter, men robotar konsumerar inte.

– Hur kan vi ha en robust tillväxt om robotarna tar jobben och pressar ner lönerna?

Separera jobb och inkomst

Polariseringen ökar om en liten grupp personer som har rätt kunskap eller äger rätt företag blir extremt rika. Frågan är hur det går för resten. Ford ser inget annat alternativ än att införa basinkomst.

– Vi kan inte stoppa utvecklingen, men vi kan försöka hantera den. På kort sikt kan vi bygga skyddsnät, men på längre sikt måste vi separera jobb och inkomst.

Ford förespråkar en garanterad basinkomst, som kan höjas om man gör frivilligarbete eller avlägger examen.

– I USA är det ett stort problem att så många hoppar av skolan. Om man säger till dem att de får lika mycket pengar oberoende om de går i skolan eller inte, finns det inga incentiv.

I sin bok ägnar Ford ett kapitel åt utbildning och förutspår att traditionell universitetsutbildning är en bubbla som snart spricker. Han talar om slutet för klassresorna som bygger på universitetsstudier, när det inte längre finns garantier för fina jobb trots att man studerar till läkare eller jurist.

– Missförstå mig inte, det behövs utbildning. Men till exempel i USA har vi för många universitet.

Ford tror på mer yrkesmässigt inriktad utbildning och på sikt gissar han att skolorna kan få en helt annan funktion.

– De kan bli ett ställe där man lär sig bli en bättre människa och lär sig hantera olika situationer.

Sedan Ford skrev sin bok har det börjat se ljusare ut i världsekonomin, och i USA är arbetslösheten under 5 procent. Författaren har inte reviderat sin dystopiska framtidsbild på grund av det.

– USA är nu nära full sysselsättning men samtidigt ser vi att allt fler är utanför arbetsmarknaden. Vi ser varken stigande löner eller inflation, vilket historiskt brukar ske när sysselsättningen är hög. Något håller på att hända.

ANDRA LÄSER