"I Berlin ses Finland som ett föregångsland"

Johanna Dahlroos, 21, från Lappfjärd.

När Johanna Dahlroos flyttade till Tyskland började hon uppskatta finländsk teknologi på ett nytt sätt.
06.06.2017 07:00 UPPDATERAD 06.06.2017 06:59
RÖSTER OM FINLAND
I den här serien får du träffa människor som är bosatta utomlands eller människor som flyttat till Finland. De berättar om sina liv och hur de ser på Finland. Serien är sammanställd av Svensk Presstjänst och ingår som en del av det officiella programmet för Finlands 100-årsjubileum.
===========
Sedan Johanna Dahlroos från Lappfjärd flyttade till Tysklands huvudstad år 2015 har hon fått upp ögonen för en teknisk föregångare: sitt hemland.
– När jag var yngre tyckte jag inte att Finland var så coolt. Inte förrän jag flyttade utomlands fick jag upp ögonen för att Finland faktiskt är en föregångare inom teknologi.
Dahlroos, som är utbildad målare, är anställd som designer på uppstartsföretaget Honeypot och arbetar bland annat med företagets webbsida och marknadsföringsmaterial. Inom hennes bransch är Finland ganska välkänt.
– Alla i Tyskland känner förstås till Nokia, men inom den tekniska branschen är också andra finländska företag kända.
Bland annat har uppstarts- och teknologievenemanget Slush som årligen hålls i Helsingfors satt Finland på kartan de senaste åren.
Enligt Dahlroos är också den finländska arbetsmoralen välkänd både på hennes och många andras arbetsplatser.
– Finland har en annorlunda jobbkultur. Vi jobbar effektivt och går sedan hem i tid. I resten av Europa håller man inte tider på samma sätt. Där har man svårare att komma igång med arbetet vilket gör att man måste jobba övertid och fritiden lider.

Smälter in i internationella Berlin

Dahlroos har inte upplevt några större kulturkrockar sedan hon flyttade.
– Man smälter in bra i Berlin som är väldigt internationellt. Där jag jobbar finns tolv olika nationaliteter.
Tyskland ligger ändå ganska nära de nordiska länderna. Den största skillnaden är att byråkratin är mycket krångligare i Tyskland. Enligt Dahlroos är tyskarnas personlighet däremot inte alltför olik finländarnas.
– Man pratar inte så mycket med okända människor här heller. Det är klart att det ändå finns kulturskillnader, men det finns det inom Finlands gränser också. Finlandssvenskar och finskspråkiga kan vara ganska olika.
Att det finns svenskspråkiga finländare har kommit som en nyhet för hennes internationella bekanta.
– När jag berättar att det finns finländare som knappt kan finska tror de nästan inte på mig. Det är bara de som har finlandssvenska vänner som känner till oss.
Dahlroos upplever att de flesta har en väldigt positiv bild av Finland, och har också själv märkt hur mycket mer hon uppskattar hemtrakterna nu för tiden.
– Nu inser jag hur bra allt i Finland är. Det är tryggt. Jag har inga planer på att flytta tillbaka inom de närmaste åren, men klart att Finland ändå alltid kommer vara hemma.

ANDRA LÄSER