"Våga tänka bort bilarna, Helsingfors!"

Han har länge varit en av fanbärarna inom hållbar stadsplanering. Nu efterlyser professor Steffen Lehmann ett hållbart ledarskap:– Vi behöver varken fler idéer eller generalplaner. Men vi behöver kloka ledare som förstår att stadsplanering inte kan pressas in i fyra års cykler mellan två val, säger Lehmann.

Bevara och bygg nytt om vartannat! Det är ett konststycke som kräver ett klokt ledarskap i staden, säger Steffen Lehmann, professor och rådgivare. Ett av hans första projekt var "Nya Berlin" på 90-talet.
Steffen Lehmann är handelsresande i grön urbanisering. I över 30 år har professorn, arkitekten och rådgivaren predikat det gröna stadsevangeliet världen över, periodvis i Unescos namn. Tyvärr, säger han, har behovet av hållbarhet i stadsplaneringen inte förlorat sin aktualitet, snarare tvärtom.
ANDRA LÄSER