"Våga tänka bort bilarna, Helsingfors!"

Han har länge varit en av fanbärarna inom hållbar stadsplanering. Nu efterlyser professor Steffen Lehmann ett hållbart ledarskap:– Vi behöver varken fler idéer eller generalplaner. Men vi behöver kloka ledare som förstår att stadsplanering inte kan pressas in i fyra års cykler mellan två val, säger Lehmann.

Bevara och bygg nytt om vartannat! Det är ett konststycke som kräver ett klokt ledarskap i staden, säger Steffen Lehmann, professor och rådgivare. Ett av hans första projekt var "Nya Berlin" på 90-talet.
22.04.2018 08:30 UPPDATERAD 22.04.2018 08:35
Steffen Lehmann är handelsresande i grön urbanisering. I över 30 år har professorn, arkitekten och rådgivaren predikat det gröna stadsevangeliet världen över, periodvis i Unescos namn. Tyvärr, säger han, har behovet av hållbarhet i stadsplaneringen inte förlorat sin aktualitet, snarare tvärtom.
– Det försvinner ingenstans, det bara växer på oss och vi kan inte värja oss. Det hjälper till exempel inte att vi utvecklar utsläppsfria bilar om vi ändå skapar trafikstockningar för att vi inte styr om trafiken. Städerna blir aldrig koldioxidfria om vi inte vågar tänka bort bilarna.
Lehmann besökte Helsingfors häromveckan för ett seminarium inom nätverket Smarta städer. I samband med det sade han att städerna måste planera så att bilparken minskar på sikt, exempelvis genom att göra innerstadsgator till gågator eller gator för spårvägstrafik, cyklister och fotgängare.

ANDRA LÄSER