Hur extrem var Attac?

Attacs syn på hur världsekonomin borde fungera sammanföll med uländernas och FN:s krav på en ny ekonomisk världsordning. Kraven torpederas av USA och andra västländer.

17.08.2020 16:00
Kimmo Sasi betecknar, i sin polemik med Erkki Tuomioja (HBL 15.8), Attac som en extremrörelse riktad mot globaliseringen. Han påstår att den använde falska argument, som att frihandeln leder till fattigdom.
Attac startade som en rörelse mot valutaspekulation och mot den nyliberala Washington-konsensusen. Det första kravet var en så kallad Tobinskatt på valutatransaktioner. Sedan motsatte föreningen sig skattekonkurrensen och skattesmitningen. Avtal som gav transnationella företag rätten att åtala stater om deras vinster skadades av ny lagstiftning kunde vi inte heller godkänna.
Attacs syn på hur världsekonomin borde fungera sammanföll med uländernas och FN:s krav på en ny ekonomisk världsordning. Kraven torpederas av USA och andra västländer.
Sedan Attac tillkom har vi upplevt it-krisen 2000, Enron-skandalen 2001, finanskrisen 2007–2010, eurokrisen 2011–2015, brexit och valet av Trump 2016 och coronakrisen 2020. Dessutom mängder av skatteparadisavslöjanden.
Bästa Kimmo Sasi, läs boken ”Mikä on Attac” som utkom 2002! Där kritiseras aspekter av globaliseringen, men lyfts också fram en mängd förslag till en mer social, ekologisk och demokratisk världsekonomi. Eller ta en titt på hemsidan attac.fi.

Jan Otto Andersson

Ordförande för Attac Finland i början av 2000-talet

ANDRA LÄSER