45 präster vill inte viga homosexuella

Guds ord och därmed basta. Det är Bibelns ord som ska styra vem som får gifta sig i kyrkan, anser 45 präster i en insändare. Bild:

Inom Borgå stift mobiliserar konservativa präster mot tankarna om att börja viga homosexuella. Åtta av prästerna i ett aktuellt upprop jobbar som kyrkoherdar – bara två är kvinnor.

Det är med välbekanta hänvisningar till första Mosebok som de 45 prästerna i en insändare i bland annat HBL på lördagen propagerar för att äktenskapet bör förbli ett förbund mellan en man och en kvinna, som de menar att Gud tänkt sig saken:

"Eftersom Bibeln ska vara grund för kyrkans tro bör kyrkan stå fast vid sin nuvarande äktenskapssyn även när samhället slår in på en annan väg ... vi vill stå för det som varit kyrkans lära från början och kan därför inte i något skede börja viga eller välsigna samkönade par oberoende av vilka beslut vår kyrka kommer att fatta," skriver prästerna.

De ser med "oro och sorg" på att vissa kretsar i kyrkan vill "ändra den nuvarande äktenskapssynen".

Det är allmänt känt Borgå stifts biskop Björn Vikström gärna skulle öppna för äktenskap mellan personer av samma kön. Man kan utifrån Bibeln och kyrkans tradition komma fram till att äktenskapet också kan vara ett förhållande mellan två personer av samma kön, sade han bland annat i HBL för ett drygt år sedan.

I en annan artikel, publicerad i februari, sade han så här:

– Samtidigt är det här en trovärdighetsfråga för kyrkan. Tar vi människors längtan och kärlek på allvar? Försöker vi i stället pressa in människor i ett dogmatiskt schema och försöker vi tvinga dem att ändra sig om de inte passar in där? Det tycker jag har varit ett tragiskt drag i hur kyrkan har förhållit sig till de homosexuella och den saken tycker jag bestämt vi ska ta avstånd ifrån.

Biskopen har emellertid också kungjort att han inte vill tvinga någon att viga mot sin vilja. Varför homosexuella ens skulle vilja vigas av präster som tycker att de är syndiga, är lite oklart, men till Vasabladet säger Max-Olav Lassila, kyrkoherde i Larsmo, så här:

– Jag är rädd att det med tiden kommer att bli allt svårare att verka inom kyrkan för de präster som står fast vid det som kyrkan alltid har trott.

Vasabladet konstaterar att merparten av den 45 prästerna är verksamma i Österbotten.

Max-Olav Lassila, Stig-Olof Fernström, Markus Engström, Jan Nygård, Albert Häggblom, Tord Carlström, Joe Brandt, Peter Silfverberg, Bengt Lassus, Vesa Ollilainen, Jouni Sinisalo, Henrik Perret, Ola Byfält, Henrik Östman, Cay-Håkan Englund, Göran Särs, Harry Backström, Boris Sandberg, Gustav Granvik, Bengt Djupsjöbacka, Janne Heikkilä, Boris Salo, Lars Lövdahl, Vesa Pöyhtäri, Kristian Norrback, Allan Franzén, Johan Eklöf, Marko Sjöblom, Kurt Hellstrand, Daniel Norrback, Marcus Jakobsson, Gunnar af Hällström, Tomas Portin, Per Stenberg, Ingemar Klemets, Markus Ventin, Timo Saitajoki, Helena Rönnberg, Ulf Emeleus, Carola Salo-Back, Leif Erikson, Kaj Granlund, Tomas Klemets, Johan Candelin & Lars-Olof Ahlfors.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning