Ja i riksdagen till vaccinkrav för vårdpersonal – fackförbund kritiskt till följderna för dem som vägrar

Det blir obligatoriskt att ta coronavaccin om man arbetar nära sårbara grupper i social- och hälsovården. Annars blir man omplacerad eller i sista hand hemskickad utan lön.

Snart ska all personal som är i närkontakt med sårbara grupper vara vaccinerad - i annat fall är det omplacering som gäller.
Lagförslaget om att det blir obligatoriskt för vårdpersonal att ta coronavaccin har skapat en feedbackstorm till både riksdagsledamöter och fackförbund. Den visar på starka känslor i bägge läger. En del anser att strängare vaccintvång borde ha införts för länge sedan och ska gälla många fler. Andra, som har arrangerat brevkampanjer till riksdagsledamöterna, anser att lagförslaget går för hårt åt den personliga integriteten.
I social- och hälsovårdsutskottets betänkande, som blev färdigt på måndagen, föreslås att alla arbetsgivare inom social- och hälsovården ska se till att patienterna inte utsätts för ovaccinerad personal. Det betyder i de allra flesta fall att anställda måste ta coronavaccin. Om man av medicinska skäl inte kan vaccinera sig får man alternativt visa upp ett färskt negativt coronatest före arbetspasset.
De som av andra orsaker inte vill ta vaccin ska omplaceras till andra uppgifter, där de inte har patient- eller kundkontakt.
– Det här handlar i första hand om att skydda personer som kan bli allvarligt sjuka av covid-19, på äldreboenden och sjukhus, och som är beroende av de här yrkesgrupperna, säger Veronica Rehn-Kivi, som respresenterar SFP i social- och hälsovårdsutskottet.
Hon opponerar sig mot att man talar om tvångsvaccineringar, eftersom det finns alternativ för dem som inte vill vaccinera sig.
– Om man som ovaccinerad städar eller serverar mat på en sådan avdelning där det finns en risk att personer kan bli allvarligt sjuka, så är det klart att man måste omplaceras till en annan avdelning, säger hon.
Rehn-Kivi tillägger att grundlagsutskottet inte heller såg någon risk för diskriminering i sitt utlåtande.

En del riskerar att bli permitterade

Följderna kan i enskilda fall bli allvarliga för den ovaccinerade arbetstagaren, om arbetsgivaren inte hittar lämpliga alternativa arbetsuppgifter. I sådana fall kan arbetstagaren entledigas utan lön. Då har personen rätt att enbart ansöka om utkomstskydd, om hushållets inkomster och tillgångar inte räcker till för att försörja sig.
Närvårdarnas fackförbund Super är kritiskt till den här delen av lagförslaget.
– Jag undrar hur många andra yrkesgrupper som skulle vara beredda att ta den här konsekvensen, att leva enbart på utkomstskydd, säger ordföranden Silja Paavola.
Silja Paavola, ordförande för Super, ser vissa problem med vaccinkrav för vårdpersonalen. Hon säger att det inte är många yrkesgrupper som skulle gå med på ett krav som i vissa fall kan leda till permitteringar.
Super har inga uppgifter om hur stor andel av närvårdarna som är ovaccinerade, men i Helsingfors är 95 procent av hela vårdpersonalen vaccinerad, det vill säga en betydligt högre andel än finländarna i snitt.
Paavola säger att Super givetvis har försökt marknadsföra fördelarna med vaccinet. Facket har haft många roller i debatten. Tidigare under pandemin talade man för att vårdare skulle få vaccinera sig snabbt. Senare varnade man för att tvång kan leda till problem. Många av dem som kontaktar Super har varit osäkra.
– Det finns alltför många som inte tror på vaccinet, eller som är rädda för det. Då hjälper inte skuldbeläggande, säger Paavola.
Enligt lagförslaget finns en möjlighet att i situationer med akut personalbrist, trots allt ta in ovaccinerad personal, som helst ska visa upp ett färskt negativt test.

Sannfinländarna vill ha test för alla

De sannfinländska ledamöterna i utskottet lämnade in en reservation till betänkandet. Kaisa Juuso (Sannf) hade hellre önskat ett system med snabbtester för vårdpersonal, än det som hon ser som vaccintvång i praktiken.
– Det är bra om man vill ta vaccinet, men det ska vara upp till var och en. Enligt förslaget kunde vårdpersonal entledigas utan lön. Det är ganska hemskt att man kommer till ett sådant förslag, säger Juuso.
Hon hänvisar till att det finns frågetecken kring hur effektivt vaccinet skyddar mot den nya omikronvarianten.
– Om anställda testar sig före arbetspasset så skulle man veta ganska säkert om de bär på smittan eller inte, säger Juuso.
Sannfinländarna har redan tidigare varit kritiska till flera lagförslag som skärper reglerna i förhållande till ovaccinerade, till exempel under behandlingen av covidintyget.

En del säger att ni flirtar med vaccinkritikerna. Vad svarar du?

– Jag vet inte om det är en flirt att man råkar tycka likadant som en del vaccinkritiker. Vår huvudpoäng är att vaccinerna ska vara frivilliga, säger Juuso.
Efter att lagförslaget har godkänts av riksdagen ska lagen träda i kraft så snart som möjligt, med en övergångstid på en månad. Närvårdare som arbetar inom skolor och daghem kommer inte att omfattas av lagen.

Artikeln uppdaterades 21.12 kl 11.22. I den första versionen stod det att en ovaccinerad arbetstagare kan permitteras. Enligt lagförslaget finns ingen rätt till permittering, men arbetsgivaren kan låta bli att betala ut lön. Därför ändrades ordet grunddagpenning till utkomstskydd, som är den sista utvägen för hushåll vars inkomster och tillgångar inte räcker till för de dagliga utgifterna.

ANDRA LÄSER