Helsingfors lägger i en högre växel för att lösa daghemsproblem

Hur ska det gå för barnen i Helsingfors när personalen inte räcker till? Det har många föräldrar frågat sig. Nu agerar borgmästaren.

Bristen på personal har tyngt i synnerhet de svenska daghemmen i Helsingfors. Den här bilden är från ett daghem i Uleåborg.
15.02.2022 13:30 UPPDATERAD 15.02.2022 15:00
Utmaningarna med att hitta tillräckligt med anställda på de svenska och finska daghemmen i Helsingfors är stora.
I höstas valde influeraren Natalia Salminen att genomföra en babyprotest i stadsfullmäktige för att synliggöra problemen.
Under tisdagen berättade borgmästaren Juhana Vartiainen (Saml) att han tillsätter en koordineringsgrupp för att råda bot på läget i småbarnspedagogiken.
Gruppen ska nu utreda och skrida till konkreta åtgärder för att göra något åt den akuta personalbristen. Den ska också titta framåt och jobba mer långvarigt. Vidare ska en påverkansplan för intressebevakningen utformas.
"En hållbar lösning på personalbristen är i nyckelposition när småbarnspedagogiken förverkligas och för att personalen ska orka", säger Vartiainen i ett pressmeddelande.
Borgmästaren konstaterar att problemen kommer att vara närvarande under hela det kommande årtiondet.
Koordineringsgruppen ska rapportera till honom minst fyra gånger om året. Tanken är att de gör upp en kostnadskalkyl och tidtabell för potentiella åtgärder.
"Varje barn har rätt till en högklassig småbarnspedagogik. Samtidigt borde varje anställd ha rätt att uppleva välbefinnande i sitt jobb", säger Vartiainen.
Gruppen har 12 medlemmar, där ingår bland annat Nasima Razmyar (SDP), som är biträdande borgmästare för fostrans- och utbildningssektorn, och Niclas Grönholm, chefen för den svenska servicehelheten på staden.
Medlemmarna i koordineringsgruppen ska i sitt jobb dra nytta av universitets- och forskningssamarbete. De ska också lyssna på de som jobbar på daghemmen.

ANDRA LÄSER