Hakkorset inom försvarsmakten måste förbjudas - innehåller för mycket kontroverser

Efter att en tysk officer vägrade delta i finska försvarets fanfest vill Vänsterförbundet förbjuda svastikan inom försvarsmakten.

19.06.2021 15:27 UPPDATERAD 19.06.2021 19:28
Vänsterförbundet har lämnat in en fråga till regeringen där man undrar vad den ansvariga ministern tänker göra för att förbjuda all användning av hakkorset, eller svastikan, inom försvarsmakten. Hakkorset har på många håll inom försvaret ersatts med andra symboler men finns kvar till exempel inom Lapplands flygflottilj.
Vänsterförbundets riksdagsledamot Markus Mustajärvi var den första som undertecknade frågan till regeringen. Flera av partiets ledamöter har också skrivit under.
– Det här är ingen fanatism eller något ivrande, det är en analytisk och välgrundad fråga. Varför använder vi en symbol som innehåller så stor kontrovers?
Under den internationella militärövningen Arctic Challenge som ordnades tidigare i juni firades också finska försvarets fanfest i Rovaniemi. Överstelöjtnant Mathias Boehnke som deltog i militärövningen från Tysklands försvar, vägrade delta i fanfesten på grund av att svastikan figurerade på en flagga.
Till MTV3 säger Boehnke att han som tysk officer kan få ett fängelsestraff och han uppträder tillsammans med ett hakkors.

Svensk greve bakom försvarets hakkors

Mustajärvi säger att han är medveten om hakkorsets mångtusenåriga anor i olika kulturer. Han säger också att om en tysk officer är så kategorisk och ovillkorligt att uppträda tillsammans med symbolen behöver saken igen diskuteras.
– Det är klart att vi ska kunna prata om historia och det som hänt och varför det hänt, men i officiella sammanhang tycker jag inte vi kan använda den här symbolen.
Eftersom hakkorset väcker negativa känslor i många sammanhang har den slutat användas på många håll inom det finska försvaret. Förra året slutade också flygvapnet använda hakkorset, men det figurerar ännu hos en del flottiljer.
Flera av Vänsterförbundets ledamöter kräver nu att hakkorset helt elimineras från finska försvarets festligheter och olika avdelningar inom försvaret.
Hakkorset blev en symbol inom det finska försvaret efter att den svenska greven Eric von Rosen som donerade ett flygplan till finska flygvapnet i början av 1900-talet. Von Rosen var en aktiv nazist och använde svastikan som sin personliga symbol. Planet han donerade till Finland var märkt med ett blått hakkors på vit botten och det blev därefter finska försvarets symbol.

ANDRA LÄSER