Insändare: Gör språkundervisningen rolig

20.05.2023 02:01
I HBL den 29.4 gör Paul Betcke en propå om att undervisning i obligatorisk svenska respektive finska borde slopas. En återgång till J V Snellmans konservativa "yksi kieli, yksi mieli”-tankegång.
Varken detta eller Freudenthals "kaksi kieltä, kaksi kansaa" passar in i dagens samhälle. Närmast gäller väl "ett folk, många språk".
Svenskan har i årtusenden berikat vårt gemensamma västerländska kulturarv stött av andra indo-europeiska närbesläktade språk såsom tyskan, franskan och (latinet). Att göra Finland till en isolerad finsk-ugrisk språkö i dagen multinationella värld vore en björntjänst för alla finländare oberoende av hemspråk. Ge istället avkall på överdriven grammatik och gör undervisningen i svenska rolig och språket dagligen användbart. Barn lär sig lätt flera språk i en naturlig och motiverad omgivning. Problemet ligger inte i inlärningen utan i gångna generationers snäva och historiskt felaktiga syn på landets två befolkningsgrupper. Finland är i mycket ett föregångsland då det gäller undervisning. Vi kan gemensamt bygga över gamla klyftor och bli ett modernt två-, tre- och flerspråkigt föregångsland. Slopa inget av våra nationalspråk, lägg hellre till och investera i våra barns framtid!
Fundamentum est iustitiae fides!
Birger Bäckman, Graz, Österrike

ANDRA LÄSER