Ryssland som slavisk kolonialmakt

Dagens Ryssland har en utpräglad kolonial historia och är inte alls den enhetliga slaviska nation som Vladimir Putin och de ryska extremnationalisterna gör gällande. Lena Jonson lyfter i sin bok fram viktiga och intressanta perspektiv på Ryssland.

Lena Jonson vill lyfta upp frågan om de icke-slaviska folkens självbevarelsedrift är stark nog för att överleva det totalitära förtrycksskede som Putins Ryssland genomgår.
22.12.2022 11:30 UPPDATERAD 22.12.2022 11:50

Fackbok

Lena Jonson
Volga och inre Ryssland. En resa i tid och rum 
Dialogos,  2022
Sinnebilderna för Ryssland är uppenbara: Taigan, stäppen, Volga. Alla har format Ryssland och alla har sin plats i historien om det ryska rikets expansion. Vår kunskap om Ryssland är av naturliga skäl koncentrerad på de nordvästliga delarna av dess väldiga landyta. Vill man förstå den ryska statens uppkomst och identitet är det skäl att även rikta blickarna mot söder och öster.
Den svenska historikerprofessorn Lena Jonson använder Volga, Europas mäktigaste flod, som vägledare när hon visar att dagens Ryssland har en utpräglad kolonial historia och alls inte är den enhetliga slaviska nation som Vladimir Putin och de ryska extremnationalisterna gör gällande.

ANDRA LÄSER