Valhörna: Är unga rätt ställe att spara på?

16.03.2023 15:25
Ungas upplevelser av ensamhet har ökat, ungas tro på sin förmåga att klara sig i livet har sänkts. Var tredje ung tjej säger att hon lider av minst måttlig ångest. En stor nationell kristelefonlinje rapporterar att de 2022 fick nästan 100 000 samtal mer än 2021.
Jag har hört kandidater säga att vi ska satsa på elevvård, men inte genom att anställa flera och att äldre ska prioriteras framom yngre. Förstås tycker jag att våra äldre är viktiga. Men är unga rätt ställe att spara på?
Jag vill uppmana väljarna att rösta för ungas välmående, för framtiden. De behöver hopp, framtidstro och allt stöd vi kan tänkas ge dem. Jag hoppas att unga röstar, att föräldragenerationen röstar för sina barn och att mor- och farföräldrarna röstar för sina barnbarns sak.
En av våra framtida skattebetalare konstaterade i Röda Korsets ungdomspanel, fritt översatt: ”Besparingar och nedskärningar kan göras från något mer trivialt än förhoppningar om framtiden.”
Frida Forsblom-Prittinen, kurator, specialsocialarbetare, SFP, Nyland

ANDRA LÄSER