Nordea flyttar till Finland

Nordea flyttar sitt huvudkontor till Finland. Beskedet kommer efter månader av överväganden.

FNB-TT
06.09.2017 17:53 UPPDATERAD 06.09.2017 19:46
– Utgångspunkten har varit; var är det bäst för Nordea att vara för att växa, säger vd Casper von Koskull på en telefonkonferens.
Strax före klockan 18 på onsdagen kom beskedet – det blir Finland får Nordeas huvudkontor.
Casper von Koskull berättade på en telefonkonferens att utgångspunkten har varit utifrån var Nordea kan växa som mest. Han pekar bland annat på att Finland är med i EU:s bankunion.
Flytten innebär att Nordea hamnar under Europeiska centralbankens översyn, i stället för att lyda under svenska regler.
– Det kommer att innebära något lägre resolutionsavgifter, säger Casper von Koskull.
I det korta perspektivet tänker inte banken ändra på kapitalkvoter eller utdelning till ägarna, enligt Koskull.
På frågan om han är orolig för att svenska kunder kommer fly banken, säger han att kunderna inte kommer att påverkas alls av den här huvudkontorsflytten.
Nordea uppger även att man tänker genomföra flytten genom att införliva Nordea Bank AB i ett nybildat finländskt dotterbolag. Nordea uppger att fusionen blir klar under andra halvåret 2018.

Sex månaders utredning

Banken uppger i ett pressmeddelande att all verksamhet på hemmamarknaderna i Norden förblir oförändrad, "och ur ett kundperspektiv blir det inga förändringar i vår dagliga verksamhet".
Banken uppger även att man räknar med att ett begränsat antal medarbetare påverkas av flytten.
"Styrelsens beslut att inleda en flytt av moderbolagets säte till Finland är resultatet av sex månaders noggrann utredning och analys av de konkurrensvillkor och utmaningar som Nordea har att förhålla sig till", säger Björn Wahlroos, styrelseordförande i Nordea Bank AB, i pressmeddelandet.
Han säger vidare att beslutet fattas för att främja kunders, aktieägares och medarbetares intressen.
"Vi ser flytten som ett viktigt strategiskt steg när det gäller att placera Nordea på jämbördig fot med jämförbara europeiska banker."

Het debatt

Om Sverige skulle vinna eller förlora i finansiell stabilitet på en Nordeaflytt har bedömare varit oeniga om sedan vd Casper von Koskull först vädrade planerna i mars. Men politiskt är det en het potatis. Många har pekat på symbolvärdet i om en av Europas största banker inte vill vara kvar i Sverige.
Finansminister Magdalena Andersson (S) har i debatten svängt från att först säga att det finns fördelar med att Nordea flyttar till att tycka att det är bra om banken finns kvar.
Bakgrunden till att Nordea utrett en flytt är regeringsbeskedet i början av året att avgifterna till den så kallade resolutionsreserven, som används i kristider, skulle höjas. Förslaget kom samtidigt som planerna på en skatt på finanssektorn skrotades. Sedan dess har regeringen gått bankerna till mötes och mildrat förslaget. Nordea har dock betonat att det är fler faktorer än resolutionsavgifterna som väger in.

Faktorer som påverkat

Nordea har sagt att man vill ha förutsägbara avgifter och skatter i linje med vad banker i andra länder betalar, och gärna ingå i den europeiska bankunionen. Banken har 75 procent av verksamheten utanför Sverige. Finland är som euroland med i bankunionen. Danmark utreder frågan.
Första signalen om en flytt från Sverige kom i mars, kort efter att regeringen meddelat att resolutionsavgifterna som bankerna betalar skulle höjas kraftigt. Höjda avgifter skulle slå extra hårt mot Nordea, eftersom banken ändrat sin struktur. Under våren 2016 ombildades Nordea från att ha en dotterbolagsstruktur till en filialstruktur i Sverige, Danmark, Finland och Norge, med huvudkontor i Sverige.
I juni kom regeringen med ett betydligt mildare förslag till ändrade resolutionsavgifter. Avgiften höjs totalt med tre miljarder till tio miljarder kronor nästa år, men trappas sedan ned, först till dagens nivå 2019 och sedan med ytterligare en halvering till 2025.
Från 2019 vill regeringen införa någon form av bankskatt, men det är oklart hur den kommer att se ut.
Experterna är oense om vad effekterna av en flytt skulle bli för Sverige. Sverige har en stor banksektor vilket innebär finansiella risker. Nordeas balansomslutning på 6 340 miljarder kronor (cirka 668 miljarder euro) är drygt tusen miljarder kronor (drygt hundra miljarder euro) större än Sveriges BNP, dubbelt så stor som Danmarks BNP och tre gånger så stor som Finlands BNP.
Nordea kan vid en flytt räkna med fortsatt avdragsrätt för räntor på så kallade förlagslån, vilket årligen beräknas ge 600 miljoner kronor (cirka 63 miljoner euro) jämfört med att stanna i Sverige. I Sverige försvinner denna avdragsrätt vid årsskiftet.
De tre länder som varit aktuella som värd för Nordeas huvudkontor – Danmark, Finland och Sverige – tillämpar olika modeller för hur kapitalkrav beräknas. Detta försvårar jämförelser och Nordea har därför valt att betrakta denna faktor som neutral i flyttkalkylen.
Vd och ett mindre antal specialistfunktioner runt vd-staben, är både fysiskt och juridiskt relativt enkelt att flytta
Det som försvinner från Sverige vid en flytt är vd och ett mindre antal specialistfunktioner runt vd-staben, något hundratal tjänster. De är fysiskt och juridiskt relativt enkelt att flytta. Den svenska bankverksamheten fortsätter som tidigare.

ANDRA LÄSER