Var det fel av Olympiska kommittén att ge Mika Lehtimäki ett nytt kontrakt? Nu är den oberoende utredningen klar

En oberoende utredning pekar ut bristerna i Olympiska kommitténs förvaltningssed.

Idrottskretsarna har skakats av toppidrottschefen Mika Lehtimäkis beslut att avgå - efter att han tidigare ha fått en skriftlig varning för osakligt beteende. Efter att Finlands Olympiska kommitté haft ett diskussionsmöte med sina medlemsförbund beställde styrelsen en oberoende utredning av konsultbyrån BDO.
Läs mer:
Utredningen skulle inte handla om Mika Lehtimäkis beteende, utan avsikten var att granska Olympiska kommitténs ledning, närmare bestämt beslutet att ge Lehtimäki ett förlängt kontrakt efter att han fått en skriftlig varning, ledningens kommentarer om Lehtimäkis avgång, och valet av två nya direktörer till ledningsgruppen. Det var en arbetsgrupp som bestod av professorn i idrottsrätt Antti Aine, Rättsstatscentrets direktör Tuija Brax, innebandyförbundets verksamhetsledare Pekka Ilmivalta samt friidrottsförbundet SUL:s ordförande Sami Itani som förberedde beslutet att beställa en oberoende utredning.
Enligt den oberoende utredningen borde beslutet att förlänga toppidrottschefens kontrakt ha förberetts bättre. Beslutet borde också ha dokumenterats i styrelsens protokoll 31 januari 2022. Enligt rapporten borde också hela styrelsen i fortsättningen bekräfta förslagen till rekryteringar till ledningsgruppen.
Det var Olympiska kommitténs ordförandetrio Jan Vapaavuori, Sari Multala och Susanna Rahkamo som förberedde förslaget att förlänga Mika Lehtimäkis kontrakt. Styrelsen var inte medveten om att Lehtimäki hade fått en skriftlig varning. Enligt Multala och Rahkamo var de inte medvetna om omfattningen av anklagelserna mot Lehtimäki. Endast Vapaavuori och vd Mikko Salonen kände till detaljerna.
Enligt den oberoende utredningen var det inte möjligt för Olympiska kommitténs ledning att berätta i offentligheten om Lehtimäkis skriftliga varning, eftersom det handlar om individens integritetsskydd. Man hade också begränsade möjligheter att dela informationen internt.
Rapporten lyfter fram att Olympiska kommittén måste fästa mer uppmärksamhet vid att dokumentera styrelsens beslut. Olympiska kommittén måste också gå igenom sina interna direktiv, så de inte innehåller motstridigheter eller brister i förhållande till organisationens regler. Olympiska kommitténs direktiv för att ingripa i trakasserier anses vara sakliga.
– Bra att vi nu har en oberoende, utomstående utredning om saken. Det förstärker vår uppfattning att de administrativa processerna inte helt och hållet motsvarat god förvaltningssed. Bristerna som framkommit är ändå lätta att åtgärda. Det har vi delvis gjort och vad gäller resten av anmärkningarna skrider Olympiska kommittén direkt till verket för att korrigera processerna, säger Vapaavuori i ett uttalande.
På tisdag samlas Olympiska kommittén för vårmöte. Samtidigt är medlemsförbunden inkallade till ett extraordinarie möte. Då är det också möjligt att man röstar om styrelsens förtroende.
ANDRA LÄSER