Följer Nylands brigad sin tid? Så här svarar nya kommendören – ”Vi vet ju att utbildningen inte alltid är så rolig”

Allt fler avbryter sin militärtjänst och beväringarna är i sämre fysisk kondition än någonsin förut. Men kriget i Ukraina har påvisat behovet av ett trovärdigt försvar. Hur kan Nylands brigad främja försvarsviljan?

– Vi har en viktig uppgift för var och en, säger nya kommendören Jyri Kopare.

Jyri Kopare tillträdde i mars som kommendör för Nylands brigad.
Marcus Lindqvistmarcus.lindqvist@hbl.fi
26.03.2023 05:02
Porträtt av tidigare kommendörer för Nylands regemente blickar ut över festsalen i officersmässen. Jyri Kopare, nybliven kommendör för Nylands brigad, är väl medveten om brigadens traditioner, som sträcker sig tillbaka till Gustav II Adolfs tid då Finland var en del av Sverige.
– Nylands brigad erbjuder beväringarna en finlandssvensk miljö, långa traditioner, fast det numera är ganska många här som inte har finlandssvensk bakgrund. Jag vill själv lära mig mera om finlandssvensk kultur, traditioner och förbättra mina kunskaper i svenska, säger Kopare, som efterträdde kommodor Juha Kilpi i början av mars.
Kopare har gått igenom chefsprogrammet i Sverige, vilket motsvarar generalstabskursen i Finland. Han har dock inte tidigare tjänstgjort vid Nylands brigad i Ekenäs. Nylands brigad är ändå delvis bekant, eftersom Kopare deltagit i den operativa planeringen, samt också planeringen av det nordiska samarbetet vid huvudstaben.

ANDRA LÄSER