Anders Adlercreutz: Finland är ett no bullshit-land som ser klart på omvärlden och kan fatta beslut när situationen förändras

En gråzon är något obestämt. Någonting vagt eller osäkert. Är vi i en sådan?
Jag har svårt att tycka det. Vi är inte medlemmar i Nato, men vi har klart uttryckt vår åsikt. Efter ett par decennier i något som vi kallat en Natooption – en vag och grå position, om det någonsin funnits en sådan – har vi nu klart sagt vad vi tycker. I riksdagen sade 188 av 200 ledamöter ja till Nato, och endast 8 röstade emot.
Det är inte en gråzon. Det är en klar viljeyttring om var vi vill stå.
Natobeslutet fattades inte för att vi plötsligt upplevde oss som speciellt hotade. Snarare för att vi helt enkelt fått nog. Det är inte värt att försöka balansera med en granne som upplever sig kunna göra vad som helst, utan att bry sig om vad vi eller omvärlden gör, tycker eller kommit överens om. Då kan vi lika gärna klart ta steget ut i den gemenskap vi ändå uppfattas tillhöra.
Ta steget ut ur den gråa zonen, in i klarhet.

Finland har sällan
fått så mycket positiv publicitet världen över som den senaste månaden. Man talar om resiliens, om en förmåga att fatta beslut. Det finns en massa positiv goodwill att inkassera för tillfället. Det här intresset bör nu konverteras till en vilja att komma hit, att studera och arbeta här, att investera i vårt land.
Jag åt lunch med en representant för en stor internationell handelskammare för ett par veckor sedan. Hen berättade samma sak: intresset för Finland är stort också på det kommersiella planet. När jag besökte Irland för ett par veckor sedan för att bekanta mig med deras investeringsfrämjande politik möttes jag av samma reaktion.
Då ska vi inte tala om gråa zoner, om osäkerhet, utan svänga på kulan: Finland är ett no bullshit-land som ser klart på omvärlden och kan fatta beslut när situationen förändras. Här gräver vi inte ner oss i skyttegravar utan kan samarbeta och omvärdera vår bild av världen om det behövs. Det här är en filosofi som också kan gagna dig, Internationella Företaget, Incorporated.
Vi har en sund politisk kultur som inte i överdriven grad låter polariseringen försinka politiska beslut. Vi har en stark rättsstat och Finland toppar jämförelser om länder med minst korruption.
Här är det tryggt att investera, hit är du välkommen. Vi är inte inne i en grå tid, utan vi har fattat ett beslut och låter nu processen rulla på. Och om någon mot förmodan skulle vilja trakassera oss har vi fullt förtroende för att det goda arbete som gjorts inom försvarsmakten de senaste decennierna ger oss den trygghet som behövs.
Men så långt ska vi inte behöva gå. Det här bör vara vårt budskap.
Men ett löfte måste också uppfyllas. Ett varumärke måste byggas på solid grund. Om det utlovade inte stämmer med verkligheten raseras bilden och med det attraktionskraften.
Därför bör företag som kommer till Finland få det stöd som krävs.

Varje utländskt företag
bör tilldelas en egen kontaktperson som skulle se till att samarbetet med myndigheterna inte blir ett hinder för företagets framgång och fortlevnad i Finland. Business Finland kunde sköta detta.
Vi behöver en aktör som förmedlar fadderfamiljer för de experter som kommer hit i företagens kölvatten. Vi bör ha tillräckligt med grundskolor i vilka man kan få undervisning enligt vårt system, men på engelska. Hela familjen måste tas om hand. Bara då kan vi på riktigt och på ett bestående sätt kamma in den goodwill som flyter omkring och omsätta den i verkliga investeringar i vårt land.
Sedan ska vi sköta diskussionerna med Turkiet på ett separat spår. För det kan ta tid. En förhandling där kraven ändrar från dag till dag och i vilken det man sagt i går saknar relevans nästa vecka är inte lätt att föra. Även utanför gråa zoner finns det luddighet och motiv som är svåra att greppa.
ANDRA LÄSER