Politisk storm efter Tuomiojas uttalande i HBL

Erkki Tuomiojas uttalande om att svenska socialdemokrater har föreslagit en finsk-svensk försvarsallians får politiska svallvågor i Finland. Kollegan Kimmo Kiljunen bekräftar de interna S-mötena. – Hultqvist deltog och alliansen diskuterades, säger Kiljunen.

Riksdagsledamoten Kimmo Kiljunen säger att han har varit med vid mötena mellan finska och svenska socialdemokrater. Han bekräftar att tanken om en finsk-svensk försvarsallians har förekommit i diskussionerna.
Den intervju som SDP:s Erkki Tuomioja gav till HBL på lördagen får utrikesutskottets ordförande Jussi Halla-aho (Sannf.) att reagera.
– En relevant fråga är var Tuomioja har hört de saker han påstår. Har det varit uppgifter som getts till utskottet, har det varit sekretessbelagda uppgifter? Jag kan självfallet inte kommentera de här sakerna, säger Halla-aho till Helsingin Sanomat.
Läs också: "Peter Hultqvist har fört fram finsk-svensk försvarsallians som alternativ till Nato"
Jussi Halla-aho är ordförande i utrikesutskottet där Erkki Tuomioja (till höger) är vice ordförande. Halla-aho frågar om Tuomioja kan ha läckt sekretessbelagda uppgifter.

Kiljunen: Orättvist av Halla-aho

Erkki Tuomiojas partikollega i SDP, Kimmo Kiljunen, som i likhet med Tuomioja också sitter i utrikes- och försvarsutskotten försvarar Tuomioja.
– Han (Halla-aho) antyder att Tuomioja skulle ha spridit konfidentiell information som getts till utrikesutskottet. Det är mycket orättvist att ordföranden uttalar sig så. Tuomioja har hänvisat till sådant som socialdemokraterna sinsemellan har funderat. Det handlar inte om några statshemligheter eller utskottets interna angelägenheter, säger Kiljunen till HBL på söndagen.
Även statsminister Sanna Marin (SDP) tar Erkki Tuomioja i försvar.
– Nu är vi i den fasen att vi för diskussioner. Man får presentera avvikande åsikter, säger hon i Yle Radio Suomis intervju.
Marin säger vidare att hon inte vill agera domare i fallet, genom att berömma eller kritisera Tuomiojas uttalande.
Tuomioja sade att det råder "krigshysteri" i Finland, vilket gör det svårt att föra en analytisk debatt om Nato.
På den punkten håller Marin inte med.
– Jag tycker att diskussionen är analytisk. Regeringen och presidenten har gjort en vid bedömning av vilka konsekvenser kriget i Ukraina har på säkerhetsläget i Europa, säger hon och fortsätter:
– Jag har diskuterat detta med Tuomioja och fått uppfattningen att han är öppen för olika lösningar.
Enligt Marin skulle ett medlemskap i Nato inte utesluta ett fördjupat försvarssamarbete med Sverige, i stil med det Tuomioja pekade på.
Statsminister Sanna Marin kommenterade Tuomiojas utspel i Yle Radio Suomis intervju på söndagen.

Kiljunen med vid finsk-svenska S-möten med Hultqvist

Kimmo Kiljunen bekräftar att han, precis som Tuomioja, de senaste veckorna har deltagit i digitala möten mellan socialdemokratiska försvars- och utrikespolitiskt inriktade riksdagsledamöter i Finland och Sverige.
Enligt Kiljunen har också Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S) deltagit i mötena, men Kiljunen vill inte yppa hurdana signaler man har fått från svenskt håll.
– Vi har funderat på och sonderat olika alternativ i och med det förändrade säkerhetsläget, säger Kiljunen.

Försvarsalliansen ett tema i diskussionerna

Kiljunen bekräftar att tanken om en finsk-svensk försvarsallians har förekommit i diskussionerna.
– Idén har funnits med som ett tema. Jag har förstått att det inte har handlat om en permanent lösning, utan snarare en temporär modell som kunde lämpa sig för den känsliga situation som råder för stunden för att undvika en eskalering, säger Kiljunen.
Kimmo Kiljunen säger att han skriver under det som Tuomioja säger:
– Det stämmer att vi har funderat på olika alternativ. Vårt säkerhetspolitiska vägval är en mycket stor fråga för socialdemokraterna i Finland och Sverige. Det allra viktigaste är att vi tillsammans går in för en likadan lösning.
ANDRA LÄSER