Lögnen kan förändra världen

"Om alla ljuger för dig är följden av det inte att du tror på lögnerna, utan snarare att ingen tror på någonting längre."

I Crisis of the Republic har filosofen Hannah Arendt en tanke om att förmågan att förneka faktiska sanningar och förmågan att ändra sakförhållanden härrör sig ur samma källa, nämligen fantasin.

ANDRA LÄSER