Så här blev förslaget: Välj vårdcentral 2021 och tandläkare 2022

Valfri vårdcentral och kundsedlar införs stegvis under två år.

Sylvia Bjonsylvia.bjon@hbl.fi
19.10.2017 18:00 UPPDATERAD 19.10.2017 18:18
Sedan valfrihetslagen fick kritik av grundlagsutskottet har en tjänstemannaberedning och regeringens nya politiska beslut lett till ändringar.
Bland annat införs all valfrihet stegvis 2020-2022.
Var och en ska få välja på fyra olika sätt:
• Från och med juli 2020 införs kundsedlar för vissa tjänster inom basvården, som hemservice, hemvård, social rehabilitering. Med sedeln får man välja leverantör, priset är detsamma oberoende av vart man går. Landskapen måste utfärd dem till patienter som önskar det. Landskapen kan också välja att utvidga sedlarna till fler tjänster – som barnrådgivning.
• Om man behöver ett mångfald olika tjänster, till exempel inom handikapp- eller äldrevården, kan man också få en personlig budget inom vilken man kan välja vem som erbjuder servicen.
• Från och med 2021 ska man få välja vårdcentral, antingen offentlig eller privat. I vårdcentralen ingår primärvård, men inte sociala tjänster. Däremot ingår handledning till specialistvård, och från och med 2022 ska vårdcentralerna också kunna erbjuda specialister inom inre medicin, ögonsjukdomar, pediatrik och geriatri.
• Senast 2022 ska också vissa enskilda ingrepp inom specialistvården, till exempel bråckoperationer, höft- och knäledsproteser, ögon- eller öroningrepp, gynekologiska eller urologiska ingrepp kunna ingå i kundsedelsystemet.
• Från och med 2022 kan man också gå hos en valfri tandvårdstjänst på samma villkor oberoende av om tandvårdaren är offentlig eller privat.

Datasystem blir en jättefråga

Landskapen blir inte längre tvungna att bolagisera alla sina tjänster, till exempel de offentliga vårdcentralerna. Däremot måste varje landskap ha ett affärsverk som står för den offentliga produktionen.
Bara landskapen kan utfärda kundsedlar – vårdcentralerna kan inte göra det.
Det betyder att vårdcentralerna ska bolla ärendet via landskapet innan kunden får beslutet om sedeln, men tanken är att det ska ske via digital remiss. En stor börda ligger på att de digitala systemen fungerar, så att patientinformationen inte splittras. Det gäller i synnerhet då vårdcentralerna inte kommer att ha sociala tjänster, utan de ska finnas hos landskapets affärsverk.
För att få ihop social- och hälsovården måste landskapen leverera service också i samband eller i samarbete med vårdcentralerna. Den offentliga socialvården ska alltså göra upp vårdplaner tillsammans med den privata eller offentliga vårdcentralen.

Får inte kunder automatiskt

De privata vårdcentralerna får inga kunder automatiskt. I det reviderade förslagen ska de medborgare som inte aktivt väljer vårdcentral skrivas hos den offentliga vården de första två åren, och först efter det, om man ännu inte gjort sitt val, kan man flyttas till en privat vårdcentral om den ligger närmare än den offentliga.
Samma princip gäller tandvården mellan 2022 och 2024.

Vårdcentral kan bytas oftare

I det nya förslaget kan man också byta vårdcentral oftare, om man vill. Man förbinder sig för ett halvår i taget (ett år i det tidigare förslaget), såvida man inte flyttar.
För att kundsedlarna ska kunna utvidgas till vissa delar av specialistvården kommer det att utvecklas kvalitetskriterier som ska vara desamma inom privat och offentlig vård.
Marknaden för kundsedlar väntas bli värd omkring 2 miljarder, det vill säga lika mycket som marknaden för vårdcentraler. I det senaste förslaget har alltså kundsedlarna fått en större roll, efter kritik mot att vårdcentraler gynnas stora bolag. Tandvården väntas öppna en marknad väd 350 miljoner, och de personliga budgetarna en marknad för 1,4 miljarder.

ANDRA LÄSER