HD: Vastaamos kunddatabas får inte undersökas

Högsta domstolen förbjuder användningen av känsliga klientuppgifter i samband med undersökningen av dataintrånget hos Vastaamo.

Högsta domstolen förbjöd användning av känsliga klientuppgifter i samband med undersökningen av dataintrånget hos Vastaamo.
06.10.2021 14:22 UPPDATERAD 06.10.2021 16:34
Förra hösten skedde ett dataintrång vid psykoterapicentret Vastaamo. I samband med dataintrånget läckte tiotusentals patientjournaler ut.
På grund av det misstänkta dataintrånget gjorde polisen en undersökning av bolagets produktionsserver. Under undersökningen hittades en databas som innehöll känsliga personuppgifter om Vastaamos kunder.
Materialet förseglades, eftersom genomsökningsombudet motsatte sig att materialet kopierades eller beslagtogs. Frågan om huruvida materialet får undersökas och användas som bevisning har nu behandlats i Högsta domstolen (HD).
HD anser att kunduppgifterna innehåller känsliga uppgifter om enskilda personers hälsotillstånd och konstaterar därför att uppgifterna inte kan användas som bevis i brottmålet.

ANDRA LÄSER