Digital fars på flygplatsen

Ed Atkins svarta filminstallation på Kiasma ligger i tiden. Live White Slime skärskådar vår mänskliga oförmåga och vårt kontrollbehov.

Ed Atkins trekanaliga videoverk Safe Conduct (2016) är en bisarr animation med en tryckande och ångestfylld stämning. Den säkerhetskontroll Atkins iscensatt på Kiasmas femte våning liknar han vid en skärseld.
Den brittiske, numera Köpenhamnbaserade, bildkonstnären och författaren Ed Atkins har på Kiasmas femte våning iscensatt en säkerhetskontroll på en flygplats. Han liknar den vid en skärseld. Safe Conduct är Atkins mest realistiska verk hittills. Tre pannåer hänger från en enorm metallkonstruktion och ger intryck av skärmar som visar flygtider. Men i stället för tider syns en förvrängd version av de ”lugnande” instruktionsvideor som brukar visas före säkerhetskontrollen.
ANDRA LÄSER