Elräkningar på tusentals euro sätter anrik finlandssvensk förening i desperat knipa – ”De här pengarna finns inte”

Det är inte bara för privatpersoner elräkningarna har skjutit i höjden. Också föreningar står inför hårda tider. Borde elstödet gälla också allmännyttiga föreningar och inte bara privatpersoner? Det frågar sig Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening vars kassa har sinat.

Helsinge Kyrkoby Ungdomsförenings ordförande Tiina Nurmi-Kokko säger att den ekonomiska situationen är så desperat att föreningen överväger att låna pengarna av sina egna styrelsemedlemmar.
Vera Arhippainenvera.arhippainen@hbl.fi
22.01.2023 05:02 UPPDATERAD 22.01.2023 08:07
Elräkningen för december kom som en kalldusch för Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening (HKUF). Föreningen hade räknat med högre elkostnader under vintern. Men vad de inte hade kunnat förutspå var att summan skulle bli mer än fyra gånger så stor på bara tre månader.
– Det är en ödesstund. Frågan är om vi kommer klara det eller gå i konkurs, säger Kristian Pennala, styrelsemedlem i HKUF.
Vi möter delar av styrelsen i föreningshuset Midgård i Vanda. Det är ett rymligt och trivsamt trähus, byggt i ”talkoanda” på 1970-talet efter att det gamla brann ner. Föreningen är 115 år gammal och sysslar med fritidsverksamhet, både motions- och kulturrelaterad.
Coronaåren var svåra för många föreningar som var tvungna att lägga ner det mesta av verksamheten och de tog mycket stryk ekonomiskt. HKUF:s ordförande Tiina Nurmi-Kokko förklarar att föreningens buffertbudget åts upp under restriktionsperioderna.
Kristian Pennala, Rita Niemi, Lars Selenius och Tiina Nurmi-Kokko på Helsinge Kyrkoby Ungdomsförenings möte vid Midgård. 
Det lilla föreningen ännu hade gick sedan åt i december när elräkningen landade på 2 344 euro. I oktober var summan 574 euro. Nu i januari har det stigit ytterligare och föreningen måste betala el för över 2 600 euro.
– Det här är pengar som inte finns. Vi kan inte ta banklån eftersom banker betraktar oss som företag och för att få ta lån måste man göra vinst. Men föreningar gör inte vinst, det är hela idén, säger Lars Selenius.

Inte de enda

HKUF är en del av Nylands svenska ungdomsförbund som är en takorganisation för 126 medlemsföreningar i Nyland. Av dessa har närmare 100 verksamhetshus, säger styrelseordförande Börje Henriksson. Problemen HKUF står inför gäller alltså också många andra.
– Runt hälften av husen är byggda någon gång på 1900-talet. De är gamla och även om många har renoverats blir elräkningarna dyra, säger han.
Henriksson fäster uppmärksamheten vid att räkningarna beror på vilka elkontrakt föreningarna har.
Han säger att vissa föreningslokaler i Vanda är helt kalla under vinterhalvåret för att det helt enkelt inte finns pengar att värma dem med.
– All verksamhet stoppas och dessutom far huset illa. De här elpriserna har lämnat oss med byxorna på halvstång.
 – Oomi höjde priserna två gånger under hösten. Orsaken var att priserna brukar stiga under vintern. Men samtidigt höjer Fingrid sina priser hela tiden och nu betalar vi runt 40 cent per kilowattimme, säger Tiina Nurmi-Kokko. 

HKUF:s kontrakt är med Oomi och föreningen betalar en månatlig elräkning som borde vara lätt att förutsäga. Elpriserna har inte höjts så här på tiotals år, säger Selenius.
De höga kostnaderna bottnar i både kalla månader och att stamnätsbolaget Fingrid höjt avgifterna på grund av den exceptionella situationen på energimarknaden.
– Vi har flera vintermånader framför oss. Det värsta kanske ännu väntar, säger Nurmi-Kokko.
Priset på börsel har varit lägre än det som HKUF har betalat de senaste månaderna. Ändå var det aldrig ett alternativ för dem. 
– Att välja börsel är en stor risk för en förening. Vi kan inte stänga ner verksamheten så fort elen är för dyr, vi behöver en grund för att i förväg räkna ut vad det kostar. Men det har helt klart inte fungerat, säger Nurmi-Kokko.

Vill att allmännyttiga samlingsplatser får stöd

Styrelsen skulle önska att regeringen såg situationen för vad den är. Under pandemin fick föreningar ekonomiskt stöd för att hålla sig flytande, varför inte också nu? frågar sig Nurmi-Kokko.
– Elstöd borde absolut gälla allmännyttiga föreningar, inte bara privatpersoner! Om föreningslokalerna måste stänga under vintern lider alla som använder lokalerna, säger Henriksson.
Det enda föreningar kan få är någon månad extra betalningstid, säger han. Men inte heller det är helt entydigt. Praxisen beror på elbolaget.
Arbets- och näringsministeriet är fåordigt när HBL tar kontakt. Ministeriet uppger att de nuvarande besluten om elstöden inte rör föreningssektorn, men att diskussioner har förts om frågan. En möjlighet är ett separat stöd från Undervisningsministeriet. Men inga beslut eller offentliga uttalanden om saken har gjorts än.
HKUF:s föreningshus Midgård i Vanda där ungdoms- och övrig fritidsverksamhet bedrivs. 

Alternativen är få

Vintern är inte bara den dyraste perioden för Vandaföreningen. Den får in pengar genom att hyra ut föreningslokalen för evenemang, som bröllop, men ingen vill hyra på vintern, säger Rita Niemi, styrelsemedlem.
Att höja avgifterna kommer inte heller att få fler att vilja hyra stället, poängterar Kristian Pennala. Dessutom är grundtanken bakom HKUF att vara tillgänglig och ge möjligheter.
Trots motgångarna ser HKUF ändå inte att kasta in handduken som ett alternativ. Föreningen är en viktig knutpunkt för lokalsamhället och uppfyller en funktion på svenska som Vanda stad inte gör, säger de aktiva.
Den ekonomiska situationen är så desperat att HKUF överväger att låna pengarna av sina egna styrelsemedlemmar. 
– Vem har nu råd med det? Dessutom ska försäkringen betalas nu också. Hur kan man samla ihop 10 000 euro på kort tid? Ge oss en vink om ni vet, säger Selenius.
Har du haft liknande problem med elräkningen? Tipsa oss på HBL genom att fylla i formuläret nedan. Skriv gärna in dina kontaktuppgifter så vi kan höra av oss till dig för att eventuellt ställa ytterligare frågor om det du berättar.

ANDRA LÄSER