Rätt vedeldning sparar stora pengar

Det stigande elpriset har gett vedeldningen ett uppsving. Vill man få ut bästa möjliga effekt av sin vedspis eller sin kakelugn gäller det att elda rätt. Då blir också utsläppen mindre.

Många träslag passar bra att elda med, förutom björken rekommenderat sotaren gran, asp och al,
Sotare Ronnie Nurmesniemi från Karis ser lätt hur hushållen eldat då han sotar skorstenspipor. Svart ludd innebär att man bränt i spisen med för mycket drag under ifrån eller att man eldat med för små klabbar. Det värsta sotet uppstår då man eldar med spisluckorna öppna och petar in en vedklabb i taget i spisen.
– Då får man ingen värme alls utan bara sot, säger Nurmesniemi.
Både sotare och räddningsverk kommer med goda råd om hur hushåll med lagrande spisar eller kakelugn ska elda för att få ut bästa möjliga effekt. Med de stigande el- och värmepriserna kan man spara stora pengar på att elda och mest sparar man om man vet hur man gör det rätt.
Ronnie Nurmesniemi ger rådet att elda lite men regelbundet, gärna ett bo på morgonen och ett på kvällen. På så sätt värmer man upp spisen så att den håller värmen länge. Att elda en gång tills man känner att muren är varm ger inte samma långvariga effekt och förbrukar dessutom betydligt mera ved.
– Regelbunden eldning varje dag ger det bästa resultatet när det är kallt och det behövs en jämn värme inomhus, säger Nurmesniemi.
Beroende på behovet och på spisen kan eldningen variera lite, men en regelbundenhet innebär att man kan spara både ved och undvika onödiga utsläpp. Förbränningen i en varm spis är betydligt renare än i en spis som är kall, påpekar sotaren.
Sotaren Ronnie Nurmesniemi ser hur folk eldar när han kollar skorstenar och skorstensmurar. Han ger gärna sina kunder goda råd.
När man gör upp eld i spisen ska veden travas vågrätt och tändas uppifrån. Det gäller att hålla eldhärden låg och inte fylla hela boet med ved. Klabbarna i en spis eller kakelugn ska också gärna vara stora. Vid tändningen är tändbitar och till exempel näver att föredra, papper ger upphov till skräp som sedan är i vägen för elden, omtalar Ronnie Nurmesniemi.
– De små klabbarna och skräpveden passar bra för att värma bastun säger han.

Så eldar du rätt

Elda med så torr ved som möjligt.
Elda inte plast eller annat skräp, målat eller impregnerat trä.
Förvara veden i ett luftigt utrymme som är skyddat för regn och ta in veden 1–2 dagar innan den ska brännas.
Rengör rostret och töm askan. Testa med en tändsticka att det är drag i rökkanalen
Lägg vedträna vågrätt. Fyll eldstaden högst till hälften.
Bästa tändveden är näver och träpinnar. Lägg tändveden högst upp. I regel är det bäst att tända på toppen.
Håll ett öga på färgen på röken. Ju ljusare, desto bättre.
Mera information finns på Sotarförbundets hemsida.
Källa: Helsingforsregionens miljötjänster
Det är också skillnad mellan hur olika träslag brinner. De flesta vill gärna bränna björk, men Nurmesniemi understryker att gran fungerar minst lika bra som ved. Gran är billigare och finns ofta att tillgå i form av vindfällen. Utnyttjar men den behöver man inte fälla levande träd för att få veden.
Men efterfrågan på gran är såpass liten att många vedhandlare inte ens erbjuder granved fast den både förlåter misstag i eldningen bättre än björk och inte sprider någon lukt då den brinner. Sotaren konstaterar att vanliga träslag som asp och al också fungerar bra som ved.
– Att elda med blandved går bra, men då gäller det att rada den så att varje lager innehåller bara en träsort, då får man en jämn förbränning.
Spjället ska alltid vara öppet så länge det är eld i spisen, men genom draglådan kan man justera hur mycket syre elden får och hur veden brinner. I en bra spis ska luckorna vara stängda, medan draglådan ska vara lite öppen. Då ger spisen bäst med värme.
Nurmesniemi poängterar att genom att elda rätt kan man spara betydande summor i uppvärmningen. Vedåtgången blir också mindre om man vet hur man eldar i spisen. Han räknar med att två tredjedelar av värmebehovet i ett medelstort egnahemshus kan täckas med hjälp av en lagrande spis i kombination med en värmepump om man bara eldar på rätt sätt.
– Har man dessutom ett ventilationssystem som värmer upp vattnet kostar den uppvärmningen inget extra, så det sparar mycket när elräkningen trillar in, säger han.
Att elda med blandved går bra, men då gäller det att rada den så att varje lager innehåller bara en träsort, då får man en jämn förbränning.
Ronnie Nurmesniemi
Läs också: Nu höjs priset på ved – "Helt hopplöst för tillfället"

ANDRA LÄSER