Valmet Automotive samarbetsförhandlar i Nystad – 260 årsverken hotade

Valmet Automotives bilfabrik i Nystad påbörjar samarbetsförhandlingar, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Valmet Automotive permitterar sin personal i Nystad under högst 90 dagars tid.
Enligt Valmet Automotive överväger man att permittera personalen under högst 90 dagars tid. Samarbetsförhandlingarna gäller en tillfällig minskning av personalstyrkan och motsvarar cirka 260 årsverken.
Orsaken till samarbetsförhandlingarna uppges vara ekonomiska och förhandlingarna gäller alla fabrikens medarbetare, inklusive kontorspersonalen. Enligt bolaget kommer förhandlingarna inte att leda till uppsägningar.
Nystads bilfabrik kommer att stegvis trappa ned sin produktion under återstoden av det här året. Anpassningsåtgärderna beräknas fortsätta till januari nästa år, varefter Valmet Automotive förväntar sig att orderstocken återgår till en planenlig nivå.
ANDRA LÄSER