Här är alla som får utmärkelsetecken i dag

I dag på självständighetsdagen förlänar republikens president utmärkelsetecken av Finlands Vita Ros' och Finlands Lejons ordnar. Här hittar du hela listan.

Dessa har förlänats utmärkelsetecken:

Så här bärs utmärkelsetecken

Utmärkelsetecken kan bäras till alla uniformer och ämbetsdräkter (militär, andliga ståndet, polis osv.) när de används som festdräkt.
Civildräkt till vilka utmärkelsetecken bärs är:
• Högtidsdräkt (frack, antingen i originalstorlek eller som miniatyrer)
• Mörk kostym (endast i originalstorlek; damer kan emellertid bära miniatyrordnar)
• Folkdräkt för herrar (endast i originalstorlek; damer kan på motsvarande dräkt bära miniatyrer)
• Smoking (endast som miniatyrer)
Den som arrangerar en tillställning bestämmer klädseln samt huruvida utmärkelsetecken skall bäras eller inte.
Damer bär utmärkelsetecken både till festdräkt som motsvarar frack och till klädsel som motsvarar mörk kostym samt till smoking enligt samma principer som herrar. Till dräkt som motsvarar mörk kostym kan damer alternativt bära miniatyrer.
Källa: Ordenshandboken – Finlands Vita Ros' och Finlands Lejons ordnar

ANDRA LÄSER