Ledare: Helsingfors miste pulsen – men staden är inte död (än)

Är urbanitet och myllrande stadsliv framtidens melodi? Ser man på handelns villkor går utvecklingen snarare åt rakt motsatt håll. Stadskärnorna håller på att förlora matchen, medan den bilburna externhandeln mår gott. Hjärtat av Helsingfors upplever rytmrubbningar.

En mås vid Salutorget i Helsingfors i juni.
LedareTorsten Fagerholmtorsten.fagerholm@hbl.fi
25.07.2022 10:00 UPPDATERAD 25.07.2022 12:44
Något märkligt håller på att hända med vår ekonomi – och med våra stadskärnor. Där det förr i tiden fanns specialhandel, unika butiker och familjeföretag, ser vi nu diverse ansiktslösa kedjor och pizzerior, varvat med folk som står i kö för att hämta ut postpaket beställda via webben från Långtbortistan.
Tomma lokaler och vikande underlag slår hårt mot stadscentrumens attraktivitet. Utvecklingen tog fart långt innan pandemin, till följd av bekväm webbhandel. Numera råder utblommade urbana uttryck på Alexandersgatan och vid flera köpcentrum i hjärtat av Helsingfors. Visst slås man av hur tomt det känns i ”stadin”, en högsommarafton. Var är allt folkliv?
Enligt föreningen Levande Stadskärnor har andelen tomma affärslokaler i Helsingfors centrum nästan fördubblats sedan 2019, till nio procent. Pandemin blev ett slag i solarplexus för stadskärnorna, därtill kom distansjobb och utebliven turism. Höga hyror och minskade kundströmmar avskräcker alltjämt. Utbudet försämras, den onda cirkeln tar skruv.

ANDRA LÄSER