Åland öppnar för internetröstning – "Knappast har någon främmande makt intresse av att lägga sig i ett åländskt val"

Allt pekar på att ålänningar bosatta utanför landskapet kommer att kunna internetrösta i höstens lagtingsval. – Det är inte något High Chaparral över det här, det är noggrant utrett, säger kansliminister Nina Fellman (S).

Kansliminister Nina Fellman (S) hoppas att internetröstning ska få speciellt ungdomar som bor på fastlandet att rösta i höstens lagtingsval.
Vallagsförslaget som skulle tillåta internetröstning för ålänningar bosatta utanför landskapet skapade het debatt i lagtinget men kunde ändå klubbas igenom. Nu ska lagen bli verklighet.
– Jag tycker att den viktigaste drivkraften är att ganska många ålänningar, framför allt unga ålänningar, i det senaste valet röstade väldigt lite. En av orsakerna, kanske den viktigaste, var att de inte kunde. System som har fungerat tidigare såsom poströstning fungerade inte och det gick inte att få rösterna hit i tid även om man ville rösta, säger kansliminister Nina Fellman (S).
– Att lämna dem utan att rösta är bara dumt, fortsätter hon.
I det senaste lagtingsvalet var det cirka 1 200 röstberättigade som var bosatta utanför Åland, men i och med den förändrade hembygdslagstiftningen beräknar landskapsregeringen att siffran kommer att stiga till 2 000.
– Den gruppen närmar sig 10 procent av alla röstberättigade, säger Casper Wrede, valadministratör hos landskapsregeringen.
Wrede förklarar att man gjort en helhetsbedömning där man jämfört nyttan kontra riskerna som internetröstning medför.
– Nyttan är att det löser ett demokratiproblem – för det är ett demokratiproblem när många väljare inte har bra tillgång till röstningsmöjligheter och det kan man inte säga att de utflyttade ålänningarna har.
År 2017 utförde Finland en utredning om införandet av internetröstning, men där blev bedömningen att riskerna är för stora.
– I Finland bedömer man att risken för intrång är betydande eller åtminstone så stor att man inte vill utsätta sig för dem. Det är mycket det med främmande makt man är rädd för. Vi bedömer på goda grunder att den risken är mindre på Åland. Det är knappast någon främmande makt som har något större intresse att lägga sig i något åländskt val.
Åland har dessutom en större andel röstberättigade som är frånvarande och saknar internationell representation såsom ambassader eller konsulat.
Både Wrede och Fellman betonar att frågan noga utretts med stöd från den åländska it-miljön, och med hjälp av sakkunniga utifrån. Landskapsregeringen har också studerat hur systemen fungerar i andra länder eller delstater som infört internetröstning, till exempel Estland, Kanada och Australien.
Att internetröstning, liksom poströstning, sker oövervakat innebär att det inte går att säkerställa vem som röstat, om rösten är köpt eller avlagd under hot. Det sistnämnda kan motverkas i och med att systemet tillåter att man kan gå in och ändra sin röst. För identifikation kommer den finska standarden för e-identifiering att användas.
– Att införa internetröstning är djärvt men inte ett dumdristigt beslut. Vi är ytterst måna om att de åländska valens integritet ska vara säkrade fortsättningsvis, säger Wrede.
– Det är inte något High Chaparral (en västernserie) över det här, det är noggrant utrett, säger Fellman.
Leverantören av det åländska internetröstningssystemet är företaget Scytl, som enligt Wrede är "världsledande". Företaget ska nu utforma testversioner som sedan utvärderas. Om landskapsregeringen senast fyra månader innan lagtingsvalet, det vill säga före den 20 juni, finner att säkerheten inte håller måttet kommer de att trycka på stoppknappen. Efter det är det upp till Centralvalsnämnden att ta ställning till eventuella säkerhetsproblem.
– I lagen sägs det uttryckligen att om det inte går att genomföra ett val på ett sådant här sätt så gör man inte det. Alla spärrar finns där, säger Fellman.

ANDRA LÄSER