Insändare: Barn ska ha rätt till svenskspråkig närservice

Daghemmet Sockenstugan och Hoplaxskolans Sockenbackaenhet utgör centrala svenska rum i en annars mycket finskspråkig miljö, skriver Petra Malin i insändaren.
Daghemmet Sockenstugan i Sockenbacka planeras bli ersatt av ett nytt daghem i Sockenbacka industriområde. För majoriteten av Sockenstugans barn betyder en sådan förändring en längre dagisväg med alla de vardagslogistiska besvär det innebär för familjerna.
Det svenska servicenätets maskor är inte alltför täta utanför stamstaden. De helheter som finns, här exempelvis daghemmet Sockenstugan och Hoplaxskolans Sockenbackaenhet som ligger vägg i vägg, utgör centrala svenska rum i en annars mycket finskspråkig miljö – många barn är dessutom två- eller flerspråkiga. Men eftersom svenskan upplevs som viktig har svenskspråkig närservice inom skola och daghem ofta samlat kring sig familjer. På så sätt har denna service vuxit samman med sin omgivning och därför kan den inte heller omplaceras utan konsekvenser.
Utgångspunkten för förändringar i det svenska servicenätet får inte vara antagandet att svensk- och tvåspråkiga alltid utan knot väljer svensk service för att språket är viktigast. Risken finns att barn i två- och flerspråkiga familjer ansöker om plats i den finskspråkiga dagvården. Det i sin tur riskerar att urholka Helsingfors tvåspråkighet i längden, särskilt utanför stadskärnan.
Vi anser att Helsingfors barn ska ha rätt till svenskspråkig närservice: daghem på skäligt avstånd även i stadens norra delar.
Petra Malin, stadsfullmäktigeledamot (Vf), medlem, nämnden för fostran och utbildning
Eliel Kilpelä, medlem (Vf), svenska sektionen, nämnden för fostran och utbildning
ANDRA LÄSER