Bnp-ras i hela EU – men Finland klarade sig bäst

Bruttonationalprodukten (bnp) i eurozonen föll med 12,1 procent under andra kvartalet jämfört med kvartalet före, enligt EU:s statistikmyndighet Eurostat. I årstakt har därmed eurozonens bnp minskat med 15 procent.Utvecklingen låg i linje med förväntningarna och tidigare indikationer.

Coronakrisen gav bnp-ras på bred front i EU under andra kvartalet. Arkivbild från Paris.
14.08.2020 12:32 UPPDATERAD 14.08.2020 14:10
För samtliga 27 EU-länder var nedgången 11,7 procent jämfört med första kvartalet och 14,1 procent jämfört med andra kvartalet i fjol.
Utvecklingen var värst i Spanien, vars bnp rasade med 18,5 procent under andra kvartalet jämfört med kvartalet före. Bäst i EU klarade sig Finland, med minus 3,2 procent. Danmark klarade sig också relativt bra, även om det blev ett rekordstort bnp-ras på 7,4 procent.
Sveriges bnp under andra kvartalet föll 8,6 procent jämfört med kvartalet före.
Statistiken är preliminär och flera EU-länder, som Estland, Irland och Grekland, har ännu inte presenterat några kvartalssiffror.
Norge har inte heller redovisat några beräkningar av bnp-utvecklingen för andra kvartalet.
Storbritannien, som inte räknas in bland EU-länderna längre, hade en ännu värre utveckling med ett bnp-ras på 20,4 procent mot kvartalet före. I USA var nedgången samtidigt 9,5 procent, som en jämförelse.
Eurostat presenterar samtidigt en första beräkning av eurozonens handelsbalans för juni, som lyfte till 21,1 miljarder euro. Importen föll mer än exporten.

BNP-utvecklingen under andra kvartalet

Utveckling i procent jämfört med första kvartalet 2020.
Danmark –7,4
Finland –3,2
Sverige –8,6
Spanien –18,5
Italien –12,4
Frankrike – 13,8
Tyskland – 10,1
EU-länderna samlat –11,7
Euroländerna –12,1
Storbritannien –20,4
USA –9,5
Källa: Eurostat

ANDRA LÄSER